Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia

Chcesz podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? Skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych.

CSL LEKTOR jest zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych jako wiarygodny przedsiębiorca, dzięki któremu możesz uzyskać kwalifikacje finansowane z funduszy Unii Europejskiej w wielu województwach.

W ramach finansowania oferujemy:

 • Kursy operatorów Maszyn Budowlanych i Drogowych
 • Kursy operatorów Wózków Jezdniowych wraz z Bezpieczną Wymianą Butli Gazowej  i Certyfikatem Unijnym
 • Kursy operatorów Urzadzeń Transportu Bliskiego UDT
 • Kursy Prawa Jazdy Kat. C,D,C+E wraz z Kwalifikacją Wstępną
 • Kursy Spawania

 

Nasi pracownicy pomogą ci przygotowac  pełną dokumentację związaną z dofinansowaniem oraz dostosujemy ofertę do twoich potrzeb.

 

Szkolenia finansowane z:

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Urzedów Pracy
 • Bazy Usług Rozwojowych
 • Projektów Unijnych
 • Wojskowych Biur Emerytalnych

 

Dla osób bezrobotnych:

Jeśli jesteś osobą bezrobotna
zarejestrowaną w urzędzie pracy możesz skorzystać z naszych szkoleń w celu przekwalifikowania lub podniesienia swoich kwalifikacji. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór szkoleń, dzięki którym Twoje możliwości  znalezienia zatrudnienia na rynku pracy znacznie wzrosną.

 

Dla osób pracujących - Krajowy Fundusz Szkoleniowy:


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 Dla byłych żołnierzy REKONWERSJA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, posrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia zatrudnienia. Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokosci limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokosć uwarunkowana jest od ilosci lat pełnionej służby.

Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokosci:

 • po 4 latach służby wojskowej 100% limitu, tj. 1.875,00 zł,
 • po 12 latach służby wojskowej 200% limitu, tj. 3.750,00 zł,
 • po 15 latach służby wojskowej 300% limitu, tj. 5.625,00 zł

W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego,
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do osrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległosć przekracza 50 km w jedną stronę),
 • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek oraz zaswiadczenie z osrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. Były żołnierz zawodowy składa wniosek za posrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Natomiast żołnierz zawodowy składa wniosek za posrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

 

 

 

 
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Darmowe szkolenia
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
- - brak terminów
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA