Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Certyfikat kompetencji zawodowej

Szkolenie  przygotowujące do egzaminu przeznaczone jest dla tych osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa),  lub licencję międzynarodową (wspólnotowa), a także dla osób zarządzających transportem.

Egzamin pisemny w ITS trwa 4 godziny i składa się z 64 pytań testowych oraz dwóch zadań problemowych. Czas rozwiązywania testu pisemnego składającego sie z 64 pytań wynosi 120 minut.
Czas rozwi
ązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.
Pomi
ędzy każdą z części egzaminu, przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

CENA KURSU: 1200 zł. *

Warunkiem zaliczenia testu pisemnego oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co
najmniej 50% mo
żliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Warszawa - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Łomża - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Płock - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


 

Radzymin


Warszawa


Łomża


30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001
Radzymin
- w każdy wtorek

Warszawa
- w każdy wtorek

Łomża
- w każdy wtorek

Płock
- w każdy wtorek

Radzymin 04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
Warszawa 04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
Łomża 04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA