Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ

Certyfikat kompetencji zawodowej

Szkolenie  przygotowujące do egzaminu przeznaczone jest dla tych osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa),  lub licencję międzynarodową (wspólnotowa), a także dla osób zarządzających transportem.

Egzamin pisemny w ITS trwa 4 godziny i składa się z 64 pytań testowych oraz dwóch zadań problemowych. Czas rozwiązywania testu pisemnego składającego sie z 64 pytań wynosi 120 minut.
Czas rozwi
ązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.
Pomi
ędzy każdą z części egzaminu, przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

CENA KURSU: 1200 zł. *

Warunkiem zaliczenia testu pisemnego oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co
najmniej 50% mo
żliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Warszawa - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Łomża - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek

 

Radzymin


Warszawa


Łomża


Radzymin - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Warszawa - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Łomża - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Radzymin 13-07-2020 - egzamin 18.07.2020
- 20

Warszawa 13-07-2020 - egzamin 18.07.2020
- 020

Łomża 13-07-2020 - egzamin 18.07.2020