Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Nauka jazdyKategoria A – motocykle

Kategoria A – motocykle

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach nauki jazdy z zakresu szeroko pojętej kategorii A – na motocykle. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i wykładowców, którzy rzetelnie przygotowują kandydatów do egzaminu państwowego. Oferujemy szkolenie przygotowujące do uzyskania prawa jazdy w kategoriach A, A2, A1 oraz AM.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie.Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Kategoria A – uprawnienia do kierowania wszystkimi motocyklami – szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin oraz część praktyczną trwającą 20 godzin.

Kategoria A2 – uprawnienia do kierowania motocyklem, który nie przekracza mocy 35 kW i posiada stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg oraz możliwość kierowania pojazdami kategorii AM.  Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin oraz część praktyczną trwającą 20 godzin (dla osób posiadających prawo jazdy kategorii A1 przeznaczona jest tylko część praktyczna).

Kategoria A1 – uprawnienia do kierowania motocyklem z silnikiem o maksymalnej pojemności skokowej 125 cm3 i maksymalnej mocy 11 kW oraz pojazdami kategorii AM – szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin oraz część praktyczną trwającą 20 godzin.

Kategoria AM – uprawnienia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim. Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 10 godzin oraz część praktyczną trwającą 10 godzin.

CENA KURSU: od 2300 zł (20h praktyki) *

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • b.lekarskie -200 zł.

 

Profil Kandydata na Kierowcę
Zgodnie z przepisami, każdy , kto chce wziąć udział w kursie prawa jazdy dowolnej kategorii, musi wcześniej uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę. Profil należy założyć w Wydziale Komunikacji w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani, dostarczając przy tym poniższe dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej

 

 

Kategoria A - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 24 lata,
 • ukończyła 20 lat i posiada prawo jazdy kategorii A2 co najmniej dwa lata,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kategoria A2 - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 18 lat,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kategoria A1 - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 15 lat i 9 miesięcy,
 • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w szkoleniu,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kategoria AM - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 14 lat,
 • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w szkoleniu,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Nauka jazdy
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęciaRadzymin
- w każdy wtorek badaniami do PKK


Radzymin - w każdy wtorek badaniami do PKK