Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Nauka jazdyKategoria B – samochody osobowe

Kategoria B – samochody osobowe

Centrum Szkoleniowe LEKTOR zaprasza do udziału w kursie nauki jazdy, którego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności koniecznych do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi (kategoria B). Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę, a ukończenie go umożliwia podejście do egzaminu państwowego. Oferujemy kursy przygotowujące do uzyskania prawa jazdy w kategoriach B oraz B1.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Kategoria B – nadaje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdem osobowym z przyczepą inną niż lekka, jeśli łączna waga obydwóch nie przekracza 3,5 tony;
 • mikrobusem, jeśli posiada nie więcej niż 9 miejsc siedzących;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 • pojazdem kategorii AM.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin (każda po 45 minut) oraz praktyczną trwającą 30 godzin (każda po 60 minut).

Kategoria B1 – nadaje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o masie nie przekraczającej 550 kilogramów w przypadku przewozu rzeczy i 400 kilogramów w przypadku przewozu osób, z wyłączeniem autobusu, samochodu ciężarowego oraz motocykla;
 • pojazdem kategorii AM.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin (każda po 45 minut) oraz praktyczną trwającą 30 godzin (każda po 60 minut).

Profil Kandydata na Kierowcę
Każdy kandydat, który uczestniczyć w kursie prawa jazdy dowolnej kategorii, musi wcześniej posiadać Profil Kandydata na Kierowcę. Profil można założyć w Wydziale Komunikacji w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Będą potrzebne do tego następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej
Kategoria B - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 17 lat i 9 miesięcy,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli nie jest jeszcze pełnoletnia,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kategoria B1 - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 15 lat i 9 miesięcy,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli nie jest jeszcze pełnoletnia,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Nauka jazdy
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia MiastoRadzymin 29-08-2019 - godz.18:00
Radzymin - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środęSPRAWDŹ INNE SZKOLENIA