Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Nauka jazdyKategoria CE – samochody ciężarowe i przyczepy

Kategoria CE – samochody ciężarowe i przyczepy

Zapraszamy do udziału w kursie na prawo jazdy kategorii CE, który jest poszerzeniem posiadanych uprawnień do kierowania samochodem ciężarowym. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikowi wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania pojazdem ciężarowym wraz z przyczepą.

 • Realizujemy kurs kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej razem z kursem prawa jazdy kat.C.
 • Istnieje możliwość realicacji kursu kat. C wraz z kat. CE zgodnie z programem.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a ukończenie kursu umożliwia podejście do egzaminu państwowego, którego pozytywne zaliczenie skutkuje uzyskaniem prawa jazdy w odpowiedniej kategorii.

 

Kategoria CE nadaje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony wraz z przyczepą, z wyjątkiem autobusu;
 • uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym razem z przyczepą i pojazdem wolnobieżnym.

Profil Kandydata na Kierowcę
Obecnie, każdy kandydat na kierowcę, który chce wziąć udział w kursie prawa jazdy dowolnej kategorii, musi wcześniej w Wydziale Komunikacji właściwym miejscowo, założyć Profil Kandydata na Kierowcę.

W tym celu należy złożyć poniższe dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej

CENA KURSU: 3000zł(kurs łaczony)/3600zł (25h praktyki) *

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • b.lekarskie -200 zł.
 • b.psychologiczne - 150 zł.

 

* cena kurs łączony z kat CiCE/cena kurs CE

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną.

Kategoria CE - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 20 lata i 9 miesięcy,
 • ukończyła 17 lat i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej,
 • posiada prawo jazdy kategorii B,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Nauka jazdy
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęciaRadzymin

30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001

12-04-2023 - ADR podstawa
17-04-2023 - ADR cysterna
Radzymin - w każdy wtorek badaniami do PKK
12-04-2023 - ADR podstawa
17-04-2023 - ADR cysterna

12-04-2023 - ADR podstawa
17-04-2023 - ADR cysterna
30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001