Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Kategoria D – autobusy

Centrum Szkoleniowe LEKTOR oferuje kurs przygotowujący uczestników do zdobycia uprawnień koniecznych do kierowania autobusem. Warunkiem uzyskania prawa jazdy jest pozytywne zdanie egzaminu państwowego, do którego przygotowują kursantów nasi doświadczeni instruktorzy i wykładowcy w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki. Nasze szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie kategorii D.

 

 • Realizujemy kurs kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej razem z kursem prawa jazdy kat.D.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Kategoria D daje uprawnienia do kierowania:

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym,
 • pojazdem wolnobieżnym.

Profil Kandydata na Kierowcę
Zgodnie z prawem każdy, kto chce wziąć udział w kursie prawa jazdy, musi założyć Profil Kandydata na Kierowcę. Profil zakłada się w Wydziale Komunikacji właściwym miejscowo.

W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej

CENA KURSU: 4500zł(40h praktyki) /5500 zł (60h praktyki) *

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • b.lekarskie -200 zł.
 • b.psychologiczne - 150 zł.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną.

Kategoria D - kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 23 lata i 9 miesięcy,
 • ukończyła 17 lat i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej,
 • posiada prawo jazdy kategorii B,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Nauka jazdy
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęciaRadzymin
- w każdy wtorek badaniami do PKK


Radzymin - w każdy wtorek badaniami do PKK