Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Konserwacja urządzeń UTB

Konserwacja urządzeń UTB

CENA KURSU: 2400 *

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Maszyny do robót ziemnych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 09-07-2022 - szkolenie stacjonarne
30-07-2022 - szkolenie stacjonarne
06-08-2022 - szkolenie on line
Warszawa 09-07-2022 - szkolenie stacjonarne
30-07-2022 - szkolenie stacjonarne
06-08-2022 - szkolenie on line
Łomża 09-07-2022 - szkolenie stacjonarne
30-07-2022 - szkolenie stacjonarne
06-08-2022 - szkolenie on line
Radzymin 09-07-2022 - szkolenie stacjonarne
30-07-2022 - szkolenie stacjonarne
06-08-2022 - szkolenie on line
Warszawa 09-07-2022 - szkolenie stacjonarne
30-07-2022 - szkolenie stacjonarne
06-08-2022 - szkolenie on line
Łomża 09-07-2022 - szkolenie stacjonarne
30-07-2022 - szkolenie stacjonarne
06-08-2022 - szkolenie on line
Radzymin 07-07-2022
01-08-2022
05-09-2022
07-07-2022
01-08-2022
05-09-2022
Łomża 07-07-2022
01-08-2022
05-09-2022

 

Radzymin 11-07-2022
03-08-2022
07-09-2022
Warszawa 11-07-2022
03-08-2022
07-09-2022
Łomża 11-07-2022
03-08-2022
07-09-2022