Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Konserwacja urządzeń UTB

Konserwacja urządzeń UTB

CENA KURSU: 2400 *

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Maszyny do robót ziemnych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Warszawa 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Łomża 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Radzymin 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Warszawa 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Łomża 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Radzymin 26-11-2022
10-12-2022
17-12-2022
Warszawa 26-11-2022
10-12-2022
17-12-2022
Łomża 26-11-2022
10-12-2022
17-12-2022

 

Radzymin
10-12-2022

Warszawa
10-12-2022

Łomża
10-12-2022