Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Kurs ADR podstawowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego kursu, który przygotowuje uczestników do objęcia stanowiska kierowcy związanego z samodzielnym przewozem materiałów niebezpiecznych zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.


Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy 

 

W związku ze zmianą przepisów odnośnie wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców, każda osoba przystępująca od egzaminu zobowiązana jest dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom teoretycznej wiedzy na temat prawidłowego i bezpiecznego przewożenia towarów niebezpiecznych i wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją przewozu. Kurs zakończony jest egzaminem a pozytywne zaliczenie skutkuje otrzymaniem odpowiednich uprawnień. Zaświadczenie ADR umożliwia podjęcie i wykonywanie legalnej pracy, jest ważne 5 lat i podlega możliwości cyklicznego przedłużania.

Nasza oferta obejmuje dwa rodzaje kursów

  • Kurs ADR początkowy – adresowany do kierowców zawodowych podchodzących po raz pierwszy do zdobycia zaświadczenia ADR. Uczestnik musi mieć ukończony 21 rok życia i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący – adresowany do kierowców zawodowych, którzy posiadają już podstawowe zaświadczenie ADR, ale należy je przedłużyć o następne 5 lat.

CENA KURSU: 800 zł * *

*cena szkolenia zawiera  koszt wydania uprawnień 50zł

Kursy prowadzone są w systemie zajęć teoretycznych. Realizuje je doświadczona kadra dydaktyczna, która w prostych słowach potrafi przekazać wiedzę i umiejętności.

Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Warszawa - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Łomża - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Płock - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


 

Radzymin


Warszawa


Łomża


30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001
Radzymin
- w każdy wtorek

Warszawa
- w każdy wtorek

Łomża
- w każdy wtorek

Płock
- w każdy wtorek

Radzymin 20-12-2003 - szkolenie stacjonarne
27-12-2023 - szkolenie stacjonarne

Warszawa 20-12-2003 - szkolenie stacjonarne
27-12-2023 - szkolenie stacjonarne

Łomża 20-12-2003 - szkolenie stacjonarne
27-12-2023 - szkolenie stacjonarne
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA