Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Instytut Spawalnictwa

Kurs lutowaczy gazowych – ręczne lutowanie twarde

Kurs lutowaczy gazowych z zakresu lutowania twardego umożliwia zdobycie nowych umiejętności i możliwość pracy w nowym, poszukiwanym zawodzie. Dzięki jego ukończeniu można uzyskać uprawnienia do wykonywania lutowania ręcznego.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • lutowacz gazowy w zakresie lutowania gazowego

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa

Organizacja kursu:

 • W zależności od potrzeb uczestników kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań jego uczestników elastycznie dopasujemy również terminy i godziny zajęć.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz instruktorzy, którzy w przystępnych, zrozumiałych dla wszystkich słowach przekazują wiedzę i umiejętności.
 • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo jego ukończenia i zyskuje uprawnienia państwowe do ręcznego lutowania twardego.

W skład każdego kursu wchodzą wykłady i zajęcia praktyczne, podczas których kursanci poznają zasady lutowania gazowego w wersji teoretycznej i praktycznej oraz zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu BHP. Zajęcia praktyczne prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie, dzięki czemu uczestnicy uczą się posługiwać narzędziami znajdującymi zastosowanie w polskich firmach. Dzięki temu szybko podejmują samodzielną pracę na stanowisku lutowacza gazowego.

W cenie kursu zawierają się koszty wykładów wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęć praktycznych oraz świadectwo ukończenia kursu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
 • Spawanie 111 MMA elektroda otulona ( elektryczne)
 • Spawanie 131 MIG elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (migomat)- aluminium
 • Spawanie 135 MAG łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych lub mieszanek gazowych (migomat)
 • Spawanie TIG 141 łukowe elektrodą nietopliwą
 • Spawanie 311 acetylenowo-tlenowe - Gazy
Radzymin 19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
Warszawa 19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
Łomża 19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
 • Kurs ręcznego cięcia plazmowego
 • Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym
 • Kurs lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego
 • Kurs ręcznego cięcia
Radzymin 19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
Warszawa 19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
Łomża 19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA