Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Kurs na operatora kafarów

Kurs operatora Kafarów – wszystkie typy

Centrum Szkoleniowe Lektor  w swojej ofercie specjalistycznych szkoleń posiada kursy dla operatorów obsługujących  Kafary.

Kafary wykorzystuje się podczas palowaniarobót budowlanych wykonywanych głównie na niestabilnych i grząskich gruntach oraz  w budowach nawodnych.

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w Centrum Szkoleniowym Lektor  prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę  akredytowaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Modułowy program zajęć pozwala na elastyczne dopasowanie grafiku zajęć dla uczestników szkolenia.

W ramach szkolenie dla wszystkich uczestników szkolenia  ośrodek zapewnia materiały szkoleniowe niezbędne do zdobycia kwalifikacji w zawodzie operator Kafarów we wszystkich typach.

Kursy operatorów sprzętu typu Kafary wydawane są na podstawie przepisów krajowych. Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym oraz wydaniem Książeczki Operatora wraz ze Świadectwem. Wszystkie otrzymane uprawnienia są wydawane bezterminowo.

Dbając o komfort naszych klientów ośrodek zapewnia opiekę i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu egzaminacyjnego.

CENA KURSU: 2050 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Maszyny do robót ziemnych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Łomża 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Płock 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Łomża 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Płock 07-10-2023 - szkolenie stacjonarne
21-10-2023 - szkolenie on line
28-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 07-09-2023 - szkolenie stacjonarne
12-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Warszawa 07-09-2023 - szkolenie stacjonarne
12-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Łomża 07-09-2023 - szkolenie stacjonarne
12-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Płock 07-09-2023 - szkolenie stacjonarne
12-10-2023 - szkolenie stacjonarne

 

Radzymin 04-09-2023 - zajęcia stacjonarne
26-10-2023 - zajęcia stacjonarne

Warszawa 04-09-2023 - zajęcia stacjonarne
26-10-2023 - zajęcia stacjonarne

Łomża 04-09-2023 - zajęcia stacjonarne
26-10-2023 - zajęcia stacjonarne

Płock 04-09-2023 - zajęcia stacjonarne
26-10-2023 - zajęcia stacjonarne