Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kurs na operatora kafarów

Kurs operatora Kafarów – wszystkie typy

Centrum Szkoleniowe Lektor  w swojej ofercie specjalistycznych szkoleń posiada kursy dla operatorów obsługujących  Kafary.

Kafary wykorzystuje się podczas palowaniarobót budowlanych wykonywanych głównie na niestabilnych i grząskich gruntach oraz  w budowach nawodnych.

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w Centrum Szkoleniowym Lektor  prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę  akredytowaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Modułowy program zajęć pozwala na elastyczne dopasowanie grafiku zajęć dla uczestników szkolenia.

W ramach szkolenie dla wszystkich uczestników szkolenia  ośrodek zapewnia materiały szkoleniowe niezbędne do zdobycia kwalifikacji w zawodzie operator Kafarów we wszystkich typach.

Kursy operatorów sprzętu typu Kafary wydawane są na podstawie przepisów krajowych. Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym oraz wydaniem Książeczki Operatora wraz ze Świadectwem. Wszystkie otrzymane uprawnienia są wydawane bezterminowo.

Dbając o komfort naszych klientów ośrodek zapewnia opiekę i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu egzaminacyjnego.

CENA KURSU: 2050 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Maszyny do robót ziemnych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Warszawa 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Łomża 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Radzymin 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Warszawa 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Łomża 26-11-2022 - szkolenie stacjonarne
10-12-2022 - szkolenie online
17-12-2022 - szkolenie online
Radzymin 26-11-2022
10-12-2022
17-12-2022
Warszawa 26-11-2022
10-12-2022
17-12-2022
Łomża 26-11-2022
10-12-2022
17-12-2022

 

Radzymin
10-12-2022

Warszawa
10-12-2022

Łomża
10-12-2022