Panel kursanta

Kurs na operatora kruszarki, przesiewacza, sortownika

Posiadanie uprawnień na pojazdy i maszyny używane w budownictwie, przemyśle wydobywczym i produkcyjnym to obecnie przepustka do dobrze płatnego i pewnego zatrudnienia. Jeśli więc chcesz zdobyć zawód operatora kruszarki, przesiewacza czy sortownika, to sprawdź kursy prowadzone przez Centrum Szkoleniowe LEKTOR. W ofercie również kurs na operatora maszyn.

Kurs na operatora kruszarki, przesiewacza, sortownika

Nasza firma szkoleniowa posiada duże doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu kierowania i obsługi różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu. Ten konkretny kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • obsługi kruszarek – maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończenia kursu w zakresie pracy i obsługi maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl. III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I, spycharki kl. III i I, równiarki, walce drogowe itp.

Co bardzo ważne, nasze kursy na operatora kruszarek realizujemy w trybie całodziennym, popołudniowym albo weekendowym – w zależności od możliwości i potrzeb kursantów. Także godziny i terminy zajęć dopasujemy do Twoich możliwości, co ma olbrzymie znaczenie dla osób pracujących.

Duże znaczenia ma dla nas także jakość szkoleń. Dlatego też prowadzi je doświadczona kadra wykładowców i instruktorów, która umie przekazywać fachową wiedzę i umiejętności w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego uczestnika kursu. Dzięki temu nie trzeba się martwić o często pojawiające się zjawisko nieprzystawania wiedzy ze szkolenia do realiów i zapotrzebowania.

Program każdego naszego kursu na operatora kruszarki, przesiewacza czy sortownika obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne, jakie odbywają się w naszych salach wykładowych;
  • zajęcia praktyczne prowadzone na naszym poligonie; w trakcie zajęć teoretycznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt umożliwiający naukę na urządzeniach powszechnie wykorzystywanych w dzisiejszych przedsiębiorstwach.

Warto też podkreślić, że w naszej ofercie posiadamy także kurs na ładowarkę.

Uprawnienia na kruszarkę, przesiewacz, sortownik

Fachowa wiedza jest obecnie niezbędna, by pracować z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn. Co przy tym ważne, jest ona konieczna zarówno z punktu widzenia jakości i wydajności pracy, ale też jej bezpieczeństwa. Dlatego też każdy pracodawca woli zatrudniać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez odpowiednie instytucje lub chociaż znane firmy szkoleniowe. Dlatego też warto skorzystać z naszego kursu na kruszarkę, przesiewacz i sortownik –  by zdobyć wiedzę, umiejętności i jednocześnie podnieść swoje szanse na rynku pracy.

Kurs na operatora kruszarki cena

Koszt kursu operatora kruszarek, przesiewaczy czy sortowników z całą pewnością nie powinien być przeszkodą dla żadnej osoby, chcącej nauczyć się obsługi tych maszyn. Co przy tym ważne, obejmuje on nie tylko wykłady, ale też materiały edukacyjne i sporą liczbę godzin spędzonych na praktycznej nauce nowych umiejętności. Dodatkowo też warto podkreślić, że pieniądze wydane na taki kurs bardzo często potrafią się błyskawicznie zwrócić. Nowe kwalifikacje, to w końcu większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy czy uzyskanie podwyżki w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

CENA KURSU: 900 zł. *

W cenie kursu zawarte są wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne.

Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku).

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia, wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.

Skip to content