Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kurs na operatora maszyn do stabilizacji gruntów

Kurs na operatora maszyn do stabilizacji gruntów to sposób na zdobycie państwowych uprawnień w zakresie obsługi takich maszyn. Dzięki ukończeniu naszego kursu można uzyskać nowy, poszukiwany i atrakcyjny zawód.

 

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie:

  •  operatora maszyn do stabilizaji gruntów kl.III - wszystkie

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • książkę operatora maszyn roboczych
  • świadectwo

Organizacja kursu:


W zależności od potrzeb uczestników, kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań kursantów dopasujemy też terminy i godziny zajęć.

 

W ramach kursu prowadzone są:

  • zajęcia teoretyczne, które odbywają się w naszych salach wykładowych
  • zajęcia praktyczne, jakie realizujemy na naszym poligonie


Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy gwarantują przystępną formę nauki.

Wszystkie zajęcia praktyczne przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym powszechnie w polskim drogownictwie, dzięki czemu każdy nasz kursant po egzaminie może bez przeszkód i konieczności dodatkowego doszkalania pracować na maszynach do stabilizacji gruntów.


Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

W ofercie mamy także kurs na spycharki i kurs na walec.

Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z części praktycznej i teoretycznej  komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo i zyskuje uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora maszyn do stabilizacji gruntów, a także odpowiedni wpis w książce operatora.

W programie kursu znajdują się zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowania i obsługi maszyn do stabilizacji gruntów i zajęcia praktyczne.

W cenie kursu zawarte są wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Maszyny do robót drogowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto

 

Radzymin 27-04-2019 - Kurs weekendowy
11-05-2019 - Kurs weekendowy
18-05-2019 - Kurs weekendowy
Warszawa 27-04-2019 - Kurs weekendowy
11-05-2019 - Kurs weekendowy
18-05-2019 - Kurs weekendowy
Łomża 27-04-2019 - Kurs weekendowy
11-05-2019 - Kurs weekendowy
18-05-2019 - Kurs weekendowy
Radzymin 18-05-2019 - Kurs dzienny
13-06-2019 - Kurs dzienny
11-07-2019 - Kurs dzienny
Warszawa 18-05-2019 - Kurs dzienny
13-06-2019 - Kurs dzienny
11-07-2019 - Kurs dzienny
Łomża 18-05-2019 - Kurs dzienny
13-06-2019 - Kurs dzienny
11-07-2019 - Kurs dzienny
Radzymin 27-04-2019 - Kurs dzienny
17-06-2019 - Kurs dzienny
08-07-2019 - Kurs dzienny
Warszawa 27-04-2019 - Kurs dzienny
17-06-2019 - Kurs dzienny
08-07-2019 - Kurs dzienny
Łomża 27-04-2019 - Kurs dzienny
17-06-2019 - Kurs dzienny
08-07-2019 - Kurs dzienny
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA