Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo Urząd Dozoru Technicznego
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Urządzenia dźwigowe UDTKurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych

Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie organizowanym przez Centrum Szkoleniowe Lektor z zakresu obsługi podestów ruchomych. Wzięcie udziału w kursie podnosi znacząco kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym atrakcyjność kandydata na rynku pracy i szanse na uzyskanie dobrej pracy.


Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Podestów ruchomych  Przejezdnych :

Wolnobieżne 

Samojezdne

Montowane na pojeździe

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Co oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów, która odpowiednio przygotowuje słuchaczy zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym;
 • nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu kursanci mogą uczyć się na maszynach wykorzystywanych obecnie w polskich przedsiębiorstwach;
 • dostosowanie trybu zajęć (całodzienny, popołudniowy lub weekendowy) oraz godzin i terminów zajęć do potrzeb i możliwości uczestników.


Uprawnienia na Podesty ruchome przejezdne dają możliwość pracowania na maszynach typu:

 • przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe),
 • przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód),
 • samojezdne (montowane na pojeździe),
 • wiszące,
 • masztowe, masztowo-przegubowe,
 • stacjonarne.

 

Podesty ruchome są urządzeniami (maszynami) przeznaczonymi do przemieszczania na stanowiska pracy platformy roboczej wraz z osobami, wyposażeniem i materiałami w celu bezpiecznej realizacji określonych prac na wysokości np: remontowych, montażowych, dekoracyjnych, czystościowych, malarskich itp.

 

W trakcie szkolenia każda osoba otrzymuje pełną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi podestu, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku.

Po zakończeniu kursu i otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego słuchacze otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.

CENA KURSU: 870 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 230 zł.

 

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną z Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywne zaliczenie skutkuje otrzymaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego, które wystawiane jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie uprawnia do obsługi podestów ruchomych w zakresie kategorii, w której szkolił się uczestnik.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 29-09-2022 - szkolenie stacjonarne
13-10-2022 - szkolenie stacjonarne
20-10-2022 - szkolenie online
Warszawa 29-09-2022 - szkolenie stacjonarne
13-10-2022 - szkolenie stacjonarne
20-10-2022 - szkolenie online
Łomża 29-09-2022 - szkolenie stacjonarne
13-10-2022 - szkolenie stacjonarne
20-10-2022 - szkolenie online
Radzymin 29-10-2022 - szkolenie stacjonarne
13-10-2022 - szkolenie stacjonarne
20-10-2022 - szkolenie on-line
Warszawa 29-10-2022 - szkolenie stacjonarne
13-10-2022 - szkolenie stacjonarne
20-10-2022 - szkolenie on-line
Łomża 29-10-2022 - szkolenie stacjonarne
13-10-2022 - szkolenie stacjonarne
20-10-2022 - szkolenie on-line

KONSERWATOR urządzeń UDT  (wózków lub podestów lub suwnic lub żurawi)

Radzymin - szkolenie odbywa się 1x na kwartał roku lub na indywidualne zapisy
30-09-2022 - szkolenie stacjonarne