Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Urząd Dozoru Technicznego

Kurs na operatora urządzenia do manipulacji kontenerami kat. I K - kalmary

Szkolenie prowadzone przez Centrum Szkoleniowe Lektor skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku operatora urządzenia do manipulacji kontenerami. W ramach naszego kursu uczestnicy przygotowywani są do zdobycia uprawnień w kategorii I K, dotyczącej urządzeń do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi:

Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych kat. 1 K - Kalamary

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nabycie tego typu uprawnień znacząco podnosi kwalifikacje zawodowe i otwiera nowe możliwości w zakresie poszukiwania pracy.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów i wykładowców, którzy przygotowują słuchaczy zarówno pod kątem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Łatwy kontakt i przystępna forma to sposób na to, aby każdy mógł zdobyć  nowe umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w formie:

 • zajęć teoretycznych realizowanych w naszych salach wykładowych,
 • zajęć praktycznych na naszym poligonie.

Atutem zajęć praktycznych prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe LEKTOR jest nauka na nowoczesnym sprzęcie, który wykorzystywany jest powszechnie w polskich firmach transportowych i logistycznych. W wyniku tego nasi kursanci są doskonale przygotowani do pracy bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Ukończenie kursu umożliwia podejście do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje imienne zezwolenie w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia nadawane są bezterminowo, pozwalają na obsługę urządzeń do manipulacji kontenerami.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. I WJO - ładowarka teleskopowa
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. II WJO - wózek widłowy
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. III WJO - prowadzone
 • Podesty ruchome kat. I P - wolnobieżne, przewoźne - zwyżki, nożycowe
 • Podesty ruchome kat. I P montowane na pojeździe - podnośnik koszowy
 • Podesty ruchome kat. II P - wiszące, masztowe, stacjonarne
 • Żuraw przenośny kat. II Ż - Hds
 • Żuraw samojezdny kat. II Ż - dźwig samojezdny
 • Żurawia kat. I Ż: wieżowy oraz szybkomontujący - żuraw budowlany
 • Suwnice kat.I S - suwnice sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny
 • Suwnice kat. II S - suwnice sterowane z poziomu roboczego
Radzymin 08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
11-02-2019 - godz.13:30
Warszawa 08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
11-02-2019 - godz.13:30
Łomża 08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
11-02-2019 - godz.13:30
 • Dźwig kat.I D - dźwig towarowy ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
 • Dźwigi kat.II D - dźwigi budowlano - towarowe
 • Urządzenia do manipulacji kontenerami kat. I K - kalmary
 • Wyciągi towarowe kat.I WT
Radzymin 08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
11-02-2019 - godz.13:30
Warszawa 08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
11-02-2019 - godz.13:30
Łomża 08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
11-02-2019 - godz.13:30
 • Hakowy – sygnalista
 • Wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli gazowych
Radzymin - Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
Warszawa - Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
Łomża - Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA