Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Urząd Dozoru Technicznego
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Urządzenia dźwigowe UDTKurs na operatora żurawia kat. II Ż - żuraw przenośny hds

Kurs na operatora żurawia kat. II Ż - żuraw przenośny hds

 

Centrum Szkoleniowe Lektor zaprasza do udziału w kursie wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy operatora żurawia i zdobyciem uprawnień hds. Uczestnictwo w kursie hds organizowanym przez naszą szkołę, gwarantuje nabycie szerokiej wiedzy i umiejętności dotyczących poprawnej obsługi tego urządzenia. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Żurawia kat. II Ż, czyli żurawia przenośnego Hds.

Kursy umożliwiające zdobycie uprawnień na wykonywanie pracy operatora żurawia, realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Program szkolenia na operatora żurawia

Nauka obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, przeprowadzaną na terenie naszego ośrodka. Odbycie szkolenia zdecydowanie podwyższa kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy. Nasz ośrodek oferuje możliwość odbycia kursu w zakresie każdej dostępnej kategorii, w tym kursu na hds kat. II Ż.

Centrum Szkoleniowe Lektor dba o wysoki poziom nauki – szczególnie na zajęciach praktycznych. Nasi kursanci chcący nabyć uprawnienia hds uczą się obsługi żurawi, korzystając z nowoczesnych maszyn i urządzeń, które są powszechnie wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach. Dzięki temu uzyskują konieczną wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć zezwolenia i realizować zadania bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

Egzamin państwowy po kursie

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego, które ważne jest bezterminowo na terenie całego kraju.

Kto może zostać uczestnikiem szkolenia?

W organizowanych przez nas szkoleniach na suwnice może uczestniczyć każdy, kto:

  • jest pełnoletni (ukończył 18 lat),

  • ma wykształcenie co najmniej podstawowe,

  • ma aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez nas kursach na suwnice, które nie mają jeszcze zaświadczenia od lekarza, mogą zgłosić się na badanie lekarskie w naszym ośrodku.

Polecamy także nasz kurs na dźwig.

CENA KURSU: 750 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 185 zł.

Centrum Szkoleniowe Lektor dba o wysoki poziom nauki – szczególnie na zajęciach praktycznych. Nasi kursanci uczą się obsługi żurawi korzystając z nowoczesnych maszyn i urządzeń, które są powszechnie wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach. Dzięki temu uzyskują konieczną wiedzę i umiejętności pozwalające zaraz po kursie realizować zadania bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 28-04-2020 - godz. 13:30
21-04-2020 - godz.13:30
05-05-2020 - godz.13:30
Warszawa 28-04-2020 - godz. 13:30
21-04-2020 - godz.13:30
05-05-2020 - godz.13:30
Łomża 28-04-2020 - godz. 13:30
21-04-2020 - godz.10:00
05-05-2020 - godz.13:30
Radzymin 09-04-2020 - godz. 13:30
21-04-2020 - godz. 13:30
05-05-2020 - godz. 13:30
Warszawa 09-04-2020 - godz. 13:30
21-04-2020 - godz. 13:30
05-05-2020 - godz. 13:30
Łomża 09-04-2020 - godz. 13:30
21-04-2020 - godz. 13:30
05-05-2020 - godz. 13:30