Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kurs operatora rębaka do drewna

Kurs na operatora rębaka do drewna to sposób na uzyskanie nowych uprawnień w drogownictwie oraz podniesienie szans na uzyskanie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.

 

Po szkoleniu każdy uczestnik kursu:

  • otrzymuje zaświadczenie o ukończenia kursu w zakresie pracy i obsługi rębaka do drewna

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć ze sobą poszczególne kursy np: operatora skrapiarki do nawierzchni dróg  i operatora zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych.

Organizacja kursu:
W zależności od potrzeb uczestników, kurs na operatora rębaka do drewna może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym albo weekendowym. Do potrzeb kursantów w sposób elastyczny dopasujemy także terminy i godziny zajęć.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę wykładowców i kompetentnych instruktorów, którzy w sposób przystępny przekazują posiadaną wiedzę i umiejętności.

W ramach kursu realizujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne. Te ostatnie prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie, dzięki któremu osoby kończące nasze szkolenia są w pełni przygotowane do pracy i obsługi rębaka do drewna.

CENA KURSU: 700 zł. *

*W cenie wliczone są koszty wykładów razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęć praktycznych.

W cenie kursu zawarte są wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne realizowane na naszym poligonie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Maszyny do robót drogowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin 30-11-2019 - Kurs weekendowy
07-12-2019 - Kurs weekendowy
04-01-2020 - Kurs weekendowy
Warszawa 30-11-2019 - Kurs weekendowy
14-12-2019 - Kurs weekendowy
11-01-2020 - Kurs weekendowy
Łomża 30-11-2019 - Kurs weekendowy
07-12-2019 - Kurs weekendowy
04-01-2020 - Kurs weekendowy
Radzymin 05-12-2019 - Kurs dzienny
16-11-2019 - Kurs dzienny
04-12-2019 - Kurs dzienny
Warszawa 12-12-2019 - Kurs dzienny
23-11-2019 - Kurs dzienny
04-12-2019 - Kurs dzienny
Łomża 30-11-2019 - Kurs dzienny
22-11-2019 - Kurs dzienny
04-12-2019 - Kurs dzienny
Radzymin 06-12-2019 - Kurs dzienny
02-12-2019 - Kurs dzienny
08-01-2020 - Kurs dzienny
Warszawa 06-12-2019 - Kurs dzienny
02-12-2019 - Kurs dzienny
08-01-2020 - Kurs dzienny
Łomża 06-12-2019 - Kurs dzienny
02-12-2019 - Kurs dzienny
08-01-2020 - Kurs dzienny