Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Urządzenia dźwigowe UDTKurs operatora suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Kurs operatora suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Zapraszamy do udziału w kursie, który przygotowuje słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku operatora suwnic. Umiejętność obsługi suwnic jest bardzo pożądana na obecnym rynku, a znajomość prawidłowej obsługi tego urządzenia zwiększa również szanse na rozwój na dotychczasowym stanowisku pracy.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Suwnic ogólnego przeznaczenia :

Kategoria Suwnice ogólnego przeznaczenia (dawna nazwa IIS) – obejmuje obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego, wciągników i wciągarek.

 

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Nasze szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, którzy w rzetelny i przystępny sposób przekazują wiedzę. W ramach kursu przekazywane są informacje na temat specyfikacji technicznej urządzenia, obowiązków operatora suwnicy a także praktyczna nauka poprawnej obsługi.

Kurs obsługi suwnic zakończony jest egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem bezterminowych uprawnieńdo obsługi suwnic danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Polecamy także kurs na ładowakę teleskopową a także kurs na wózki widłowe.

CENA KURSU: 780 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 250 zł.

Cały kurs realizowany jest na terenie Centrum Szkoleniowgo LEKTOR w naszych salach wykładowych lub poligonie do zajęć praktycznych. Nasi kursanci uczą się zawodu wyłącznie na nowoczesnych urządzeniach wykorzystywanych obecnie w polskich firmach, dzięki czemu uzyskują kompletną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im zaraz po zdanym egzaminie na samodzielną pracę w zawodzie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Kurs skład się z:

  • zajęć teoretycznych,
  • zajęć praktycznych.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Łomża 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Płock 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Warszawa 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Łomża 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Płock 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

KONSERWATOR urządzeń UDT  (wózków lub podestów lub suwnic lub żurawi)

Radzymin - szkolenie odbywa się 1x na kwartał roku lub na indywidualne zapisy
30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001