Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Urządzenia dźwigowe UDTKurs operatora suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Kurs operatora suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Prowadzimy kursy na suwnice, które przygotowują kursantów do pracy na stanowisku operatora suwnic. Jeżeli myślisz o zdobyciu nowych kwalifikacji lub chcesz się przekwalifikować, zdobywając uprawnienia na suwnice, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisując się u nas na kurs na suwnice, możesz liczyć na kompleksowe przygotowanie do wykonywania pracy na tym stanowisku. W trakcie kursu na suwnice przygotujemy Cię także do egzaminu. Jeżeli przejdziesz go z wynikiem pozytywnym, otrzymasz zaświadczenie z Urzędu Dozoru Technicznego, na podstawie którego będziesz mógł obsługiwać suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Suwnic :

Kategoria (dawna nazwa IS)– suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny .

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia na operatorów suwnic

Aby przygotować kursantów do pracy na stanowisku operatora suwnic, zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy. Kurs umożliwiający zdobycie uprawnień na suwnice składa się z dwóch części:

  • zajęć teoretycznych. Wykładowcy w przystępny sposób objaśniają m.in. budowę i eksploatację suwnic. Kursanci dowiadują się również, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo wykonując pracę operatora suwnic. Zajęcia teoretyczne są też prowadzone pod kątem najczęściej pojawiających się pytań na egzaminie;
  • zajęć praktycznych. Podczas których kursanci mają możliwość nauczyć się obsługi suwnic i wykształcić umiejętności praktyczne, które będą rozwijać podczas pracy w charakterze operatora suwnic. Tę część kursu na suwnice prowadzą doświadczeni instruktorzy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursanci, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymają bezterminowe uprawnienia na suwnice danego typu i będą mogli podjąć pracę na stanowiskach operatorów suwnic.

Kto może zostać uczestnikiem kursu na suwnice?

W organizowanych przez nas szkoleniach na suwnice może uczestniczyć każda osoba, która:

  • jest pełnoletnia (ukończyła 18 lat),
  • ma wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • otrzymała zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez nas kursach na suwnice, które nie mają jeszcze zaświadczenia od lekarza, mogą zgłosić się na badanie lekarskie w naszym ośrodku.

Polecamy także nasze kursy na wózki widłowe.

CENA KURSU: 1080 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 250 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Łomża 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Płock 28-09-2023 - szkolenie on line
05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Warszawa 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Łomża 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

Płock 05-10-2023 - szkolenie stacjonarne
19-10-2023 - szkolenie stacjonarne

KONSERWATOR urządzeń UDT  (wózków lub podestów lub suwnic lub żurawi)

Radzymin - szkolenie odbywa się 1x na kwartał roku lub na indywidualne zapisy
30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001