Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Urządzenia dźwigowe UDTKurs operatora urządzeń do manipulowania kontenerami

Kurs operatora urządzeń do manipulowania kontenerami

Szkolenie prowadzone przez Centrum Szkoleniowe Lektor skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku operatora urządzenia do manipulacji kontenerami. W ramach naszego kursu uczestnicy przygotowywani są do zdobycia uprawnień w kategorii I K, dotyczącej urządzeń do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi:

Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych kat. 1 K - Kalamary

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy także kurs na ładowarke teleskopową.

Nabycie tego typu uprawnień znacząco podnosi kwalifikacje zawodowe i otwiera nowe możliwości w zakresie poszukiwania pracy.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów i wykładowców, którzy przygotowują słuchaczy zarówno pod kątem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Łatwy kontakt i przystępna forma to sposób na to, aby każdy mógł zdobyć  nowe umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w formie:

  • zajęć teoretycznych realizowanych w naszych salach wykładowych,
  • zajęć praktycznych na naszym poligonie.

Polecamy także nasz kurs na dźwig.

CENA KURSU: 1450 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 185 zł.

Atutem zajęć praktycznych prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe LEKTOR jest nauka na nowoczesnym sprzęcie, który wykorzystywany jest powszechnie w polskich firmach transportowych i logistycznych. W wyniku tego nasi kursanci są doskonale przygotowani do pracy bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Ukończenie kursu umożliwia podejście do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje imienne zezwolenie w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia nadawane są bezterminowo, pozwalają na obsługę urządzeń do manipulacji kontenerami.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Łomża 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Płock 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Łomża 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne
Płock 07-12-2023 - szkolenie stacjonarne
10-01-2024 - szkolenie stacjonarne
25-01-2024 - szkolenie stacjonarne

KONSERWATOR urządzeń UDT  (wózków lub podestów lub suwnic lub żurawi)

Radzymin - szkolenie odbywa się 1x na kwartał roku lub na indywidualne zapisy
30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001