Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Kursy spawania Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym

Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym

Kurs ręcznego przecinacza tlenowego jest skierowany do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności poszukiwane przez pracodawców.  Dzięki ukończeniu szkolenia uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu – ręcznego przecinacza tlenowego.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • ręcznego przecinania gazowego płomieniem acetylenowo-tlenowym i propanowo-butanowo- tlenowym 

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa

 

 

Organizacja kursu:

  • Kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do potrzeb i możliwości uczestników dopasujemy również terminy i godziny zajęć.
  • Zajęcia prowadzi doświadczona kadra składająca się z wykładowców i instruktorów, którzy w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę i umiejętności.
  • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zyskuje uprawnienia państwowe do ręcznego cięcia tlenowego.

Program zajęć obejmuje wiadomości teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie przecinania tlenowego, a także zagadnienia BHP. Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszych salach wykładowych. Podczas zajęć praktycznych wszyscy uczestnicy kursu uczą się zawodu na własnych stanowiskach spawalniczych. Dzięki temu, że pracują na nowoczesnym sprzęcie i pod opieką doświadczonych instruktorów, pozyskują wiedzę wystarczającą do samodzielnej pracy w roli ręcznego przecinacza tlenowego.

CENA KURSU: 750 zł. *

W cenie kursu zawierają się wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne i opłata egzaminacyjna za egzamin państwowy, jak również świadectwo ukończenia szkolenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 25-09-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
23-10-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
13-11-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
Warszawa 25-09-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
23-10-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
13-11-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
Łomża 25-09-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
23-10-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
13-11-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
Płock 25-09-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
23-10-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
13-11-2023 - szkolenie stacjonarne 16:00
Radzymin - termin uzgadniany indywidualnie- nawet dla jednego uczestnika
- możliwośc każdego dnia- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Warszawa


Łomża


Płock - termin uzgadniany indywidualnie- nawet dla jednego uczestnika
- możliwośc każdego dnia- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu