Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo  Instytut Spawalnictwa
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Kursy spawania Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym

Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym

Kurs ręcznego przecinacza tlenowego jest skierowany do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności poszukiwane przez pracodawców.  Dzięki ukończeniu szkolenia uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu – ręcznego przecinacza tlenowego.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • ręcznego przecinania gazowego płomieniem acetylenowo-tlenowym i propanowo-butanowo- tlenowym 

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa

 

 

Organizacja kursu:

  • Kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do potrzeb i możliwości uczestników dopasujemy również terminy i godziny zajęć.
  • Zajęcia prowadzi doświadczona kadra składająca się z wykładowców i instruktorów, którzy w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę i umiejętności.
  • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zyskuje uprawnienia państwowe do ręcznego cięcia tlenowego.

Program zajęć obejmuje wiadomości teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie przecinania tlenowego, a także zagadnienia BHP. Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszych salach wykładowych. Podczas zajęć praktycznych wszyscy uczestnicy kursu uczą się zawodu na własnych stanowiskach spawalniczych. Dzięki temu, że pracują na nowoczesnym sprzęcie i pod opieką doświadczonych instruktorów, pozyskują wiedzę wystarczającą do samodzielnej pracy w roli ręcznego przecinacza tlenowego.

CENA KURSU: 750 zł. *

W cenie kursu zawierają się wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne i opłata egzaminacyjna za egzamin państwowy, jak również świadectwo ukończenia szkolenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 25-07-2020 - liczba miejsc ograniczona
01-08-2020 - liczba miejsc ograniczona
10-08-2020 - liczba miejsc ograniczona
Warszawa 25-07-2020 - liczba miejsc ograniczona
01-08-2020 - liczba miejsc ograniczona
10-08-2020 - liczba miejsc ograniczona
Łomża 25-07-2020 - liczba miejsc ograniczona
01-08-2020 - liczba miejsc ograniczona
10-08-2020 - liczba miejsc ograniczona
Radzymin 25-07-2020
01-08-2020
10-08-2020
Warszawa 25-07-2020
01-08-2020
10-08-2020
Łomża 25-07-2020
01-08-2020
10-08-2020