Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Instytut Spawalnictwa

Kurs spawania elektrodą otuloną MMA 111- Elektroda otulona

Kurs spawania łukowego elektrodą otuloną MMA 111 skierowany jest do osób, które chcą posiąść nową lub rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami otulonymi.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I - Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II - Spawanie czołowe blach
 • Poziom III - Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Organizacja kursu:

 • W zależności od potrzeb uczestników kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań uczestników dopasujemy też terminy i godziny spotkań.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy wiedzę przekazują w sposób przystępny dla każdego uczestnika.
 • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego oraz teoretycznego.
 • Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania elektrodą otuloną MMA 111 oraz odpowiedni wpis w książce spawacza.

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

W składzie każdego kursu zawierają się zajęcia teoretyczne, które odbywają się w naszych salach wykładowych oraz zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik kursu dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym. Pracujemy wyłącznie na nowoczesnym sprzęcie, dzięki czemu nasi kursanci są doskonale przygotowani do wykonywania prac spawalniczych elektrodą otuloną zaraz po zakończonym egzaminie.

 

 Dodatkowa grupa materiałowa do wyboru + 800 zł.

 Cena zawiera dodatkowy koszt egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu.

 • stal czarna 
 • stal nierdzewna
 • żeliwo

W cenie kursu zawarte są wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne.W cenie kursu zapewniamy również przyłbice, rękawice i okulary ochronne.

 

 

W programie kursu znajdują się zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy i zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
 • Spawanie 111 MMA elektroda otulona ( elektryczne)
 • Spawanie 131 MIG elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (migomat)- aluminium
 • Spawanie 135 MAG łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych lub mieszanek gazowych (migomat)
 • Spawanie TIG 141 łukowe elektrodą nietopliwą
 • Spawanie 311 acetylenowo-tlenowe - Gazy
Radzymin 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Warszawa 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Łomża 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
 • Kurs ręcznego cięcia plazmowego
 • Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym
 • Kurs lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego
 • Kurs ręcznego cięcia
Radzymin 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Warszawa 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Łomża 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA