Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Instytut Spawalnictwa

Kurs spawania łukowego elektrodą nietopliwą TIG 141

Kurs spawania łukowego elektrodą nietopliwą TIG 141 skierowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności lub wzbogacić posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami nietopliwymi TIG 141.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I - Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II - Spawanie czołowe blach
 • Poziom III - Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

 

 

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników, kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań uczestników dopasujemy również terminy i godziny zajęć.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz instruktorzy. Ich atutem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w prosty sposób, zrozumiały dla wszystkich kursantów.
 • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego oraz teoretycznego.
 • Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania łukowego elektrodą nietopliwą TIG 141.

Realizowane zagadnienia obejmują zajęcia teoretyczne odbywające się w naszych salach wykładowych i zajęcia praktyczne. W programie zostały również zawarte zagadnienia BHP oraz zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania. Każdy z uczestników kursu dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym wyposażonym w nowoczesny sprzęt do spawania. W ten sposób wszyscy nasi absolwenci są gotowi do rozpoczęcia pracy na stanowiskach spawalniczych.

 

Dodatkowa rupa materiałowa do wyboru + 800 zł.

Cena zawiera dodatkowy koszt egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu.

 • stal czarna
 • stal nierdzewna
 • aluminium

W zajęciach mogą brać udział także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

 

 

W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne
 • przyłbice, rękawice i okulary ochronne

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
 • Spawanie 111 MMA elektroda otulona ( elektryczne)
 • Spawanie 131 MIG elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (migomat)- aluminium
 • Spawanie 135 MAG łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych lub mieszanek gazowych (migomat)
 • Spawanie TIG 141 łukowe elektrodą nietopliwą
 • Spawanie 311 acetylenowo-tlenowe - Gazy
Radzymin 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Warszawa 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Łomża 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
 • Kurs ręcznego cięcia plazmowego
 • Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym
 • Kurs lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego
 • Kurs ręcznego cięcia
Radzymin 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Warszawa 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
Łomża 24-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA