Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Instytut Spawalnictwa
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Kursy spawania Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131- Migomat Aluminium

Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131- Migomat Aluminium

Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131 skierowany jest do osób, które chcą zdobyć albo wzbogacić posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami topliwymi.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I - Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II - Spawanie czołowe blach
 • Poziom III - Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Organizacja kursu:
Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą realizujemy w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym – zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Do wymagań uczestników elastycznie dopasujemy także terminy i godziny kursu.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy swoją wiedzę i umiejętności przekazują w sposób łatwy i przystępny dla wszystkich.

Prezentowany kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131 oraz odpowiedni wpis w książce spawacza.

W realizowanym programie znajdują się zagadnienia BHP i zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania.

CENA KURSU: 1550 zł. *

 • Cena za 1 metodę/poziom
 • Do ceny należyć doliczyć koszt 450 zł (opłata egzaminacyjna, książeczka spawacza,  oraz certyfikat z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.)

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne
 • przyłbice, rękawice i okulary ochronne

W skład każdego szkolenia wchodzą:

 • zajęcia teoretyczne, odbywające się w naszych salach wykładowych;
 • zajęcia praktyczne; każdy uczestnik dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym, a którym korzysta z nowoczesnego sprzętu pozwalającego mu nauczyć się wszystkich technik potrzebnych do późniejszego wykonywania zawod

 

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 27-06-2020 - liczba miejsc ograniczona
06-07-2020 - liczba miejsc ograniczona
11-07-2020
Warszawa 27-06-2020 - liczba miejsc ograniczona
06-07-2020 - liczba miejsc ograniczona
11-07-2020
Łomża 27-06-2020 - liczba miejsc ograniczona
06-07-2020 - liczba miejsc ograniczona
11-07-2020
Radzymin 27-06-2020
06-07-2020
11-07-2020
Warszawa 27-06-2020
06-07-2020
11-07-2020
Łomża 27-06-2020
06-07-2020
11-07-2020