Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo Instytut Spawalnictwa
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Kursy spawania Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131- Migomat Aluminium

Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131- Migomat Aluminium

Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131 skierowany jest do osób, które chcą zdobyć albo wzbogacić posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami topliwymi.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I - Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II - Spawanie czołowe blach
 • Poziom III - Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Organizacja kursu:
Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą realizujemy w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym – zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Do wymagań uczestników elastycznie dopasujemy także terminy i godziny kursu.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy swoją wiedzę i umiejętności przekazują w sposób łatwy i przystępny dla wszystkich.

Prezentowany kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131 oraz odpowiedni wpis w książce spawacza.

W realizowanym programie znajdują się zagadnienia BHP i zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania.

CENA KURSU: 1550 zł. *

 • Cena za 1 metodę/poziom
 • Do ceny należyć doliczyć koszt 450 zł (opłata egzaminacyjna, książeczka spawacza,  oraz certyfikat z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.)

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne
 • przyłbice, rękawice i okulary ochronne

W skład każdego szkolenia wchodzą:

 • zajęcia teoretyczne, odbywające się w naszych salach wykładowych;
 • zajęcia praktyczne; każdy uczestnik dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym, a którym korzysta z nowoczesnego sprzętu pozwalającego mu nauczyć się wszystkich technik potrzebnych do późniejszego wykonywania zawod

 

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 11-12-2021 - godz 9
20-12-2021 - godz 14

Warszawa 11-12-2021 - godz 9
20-12-2021 - godz 14

Łomża 11-12-2021 - godz 9
20-12-2021 - godz 14

Radzymin 11-12-2021 - godz 9
20-12-2021 - godz 14

Warszawa 11-12-2021 - godz 9
20-12-2021 - godz 14

Łomża 11-12-2021 - godz 9
20-12-2021 - godz 14