Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Koparki wielonaczyniowe najczęściej stosuje się w górnictwie odkrywkowym, przy wykopach przestrzennych, skarpowania nasypów, na składach materiałów sypkich. Są największymi maszynami do robót ziemnychKoparki wielonaczyniowe charakteryzują się ciągłym procesem kopania (wyposażone w wiele naczyń kopiących).

Centrum Szkoleniowe Lektor prowadzi szkolenia dla przyszłych operatorów  Koparek Wielonaczyniowych.

Uprawnienia  operatora koparek wielonaczyniowych wydawane są przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny.

 

Modułowy program zajęć w CS LEKTOR pozwala na dopasowanie elastyczne grafiku zajęć do uczestników szkolenia.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę  akredytowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny.

 

W ramach szkolenie Centrum Szkoleniowe Lektor zapewnia  bezpłatnie wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne do zdobycia kwalifikacji.

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym oraz wydaniem Książeczki Operatora wraz ze Świadectwem. Wszystkie wydane uprawnienia są wydawane bezterminowo.

Dbając o komfort naszych klientów ośrodek zapewnia opiekę i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu egzaminacyjnego.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

 

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

2150
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

25-05-2024 – Online
08-06-2024 – Stacjonarny
22-06-2024 – Online

Warszawa

25-05-2024 – Online
08-06-2024 – Stacjonarny
22-06-2024 – Online

Łomża

25-05-2024 – Online
08-06-2024 – Stacjonarny
22-06-2024 – Online

Płock

25-05-2024 – Online
08-06-2024 – Stacjonarny
22-06-2024 – Online

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Skip to content