Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Europejski certifikat uprawnień

Europejski certifikat uprawnień

Polski Instytut Certyfikacji jest największą europejską jednostką certyfikującą kwalifikacje osób pracujących w wielu sektorach gospodarki. Działamy prężnie od 2017 roku.


Dzięki starannemu opracowaniu procedur, zapewniamy kwalifikowanie osób na najwyższym poziomie ZGODNIE Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN ISO/IEC 17024:2012, IDT.

 

 
Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  •  europejski certyfikat uprawnień 

 

Nasze CERTIKIKATY honorowane są w krajach:

  • AustriiBelgii, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Cypru, Danii,
  • Estonii, FinlandiiFrancji, Grecji, Hiszpanii, HolandiiIrlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty,
  • Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier,
  • Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

 

CENA KURSU:

Certyfikacja Polskiego Instytutu Certyfikacji stanowi niezależne potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Dla pracodawców jest to najlepsze potwierdzenie umiejętności pracowników, które pomaga zbudować dobrze wykwalifikowana kadrę specjalistów. Naszą ofertę kierujemy do pracowników szukających możliwości certyfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz do firm szkoleniowych, które, dzięki korzystaniu z opracowanych przez nas procedur, zaoferują kursy i szkolenia konkurencyjne w zakresie umiejętności i przyznawanych uprawnień.

 

Starannie przygotowany przez nas program jest zgodny z krajowymi i europejskimi
normami i odpowiada wszystkim zmianom na rynku oraz w zakresie technologii produkcji i obsługi poszczególnych maszyn. Dbamy o to, żeby nasi egzaminatorzy stale aktualizowali swoją wiedzę.Zapewniamy: pełną dokumentację procesu certyfikacji, starannie przygotowane procedury przeprowadzania egzaminów, rejestr otrzymanych uprawnień i możliwość wydania duplikatów wydanych certyfikatów.

Terminy kursów - Europejski certifikat uprawnień
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres szkolenia@kursylektor.pl
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.