Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo  Instytut Spawalnictwa

PT-badania penetracyjne

Metoda penetracyjna  to jedna z najstarszych technik badań nieniszczących. Stosowana jest do wykrywania płaskich, wąskoszczelinowych nieciągłości powierzchniowych oraz nieszczelności złączy spawanych.
 Jest to bezciśnieniowa metoda, wykorzystująca  zjawisko włoskowatości pozwalające na wnikanie penetrantu w bardzo wysokie przestrzenie,
 także wbrew grawitacji.

Badania penetracyjne (PT) spoin przeprowadza się  zazwyczaj po wykonaniu  badań wizualnych oraz usunięciu z powierzchni niezgodności. Jest to bardzo skuteczna i uniwersalna metoda kontrolna

CENA KURSU: PT (PT1+PT2) 3900 zł *

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy spawania
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin
21-11-2022 - godzina 16
09-01-2022 - godzina 16
Warszawa
21-11-2022 - godzina 16
09-01-2022 - godzina 16
Łomża
21-11-2022 - godzina 16
09-01-2022 - godzina 16
Radzymin - termin uzgadniany indywidualnie- nawet dla jednego uczestnika
- możliwośc każdego dnia- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Warszawa


Łomża