Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Logo Urząd Dozoru Technicznego

Wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli gazowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kursie, który pozwala na zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych elektrycznych i spalinowych oraz uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowych. Kursanci, którzy pozytywnie przejdą egzaminy teoretyczne i praktyczne przeprowadzone przez Centrum Szkoleniowe Lektor, uzyskują zaświadczenie o ukończonym kursie oraz imienne zezwolenie do obsługi wózka.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi wózków widłowych jezdniowych następujących typów:

 • naładowene
 • unoszące
 • podnośnikowe
 • ciągnikowe
 • specjalne

 Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończonym kursie
 • zezwolenie imienne na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
 • uprawnienia w wybranym języku obcym ( Angielski, Norweski, Niemiecki)

W ramach szkolenia zostaną omówione poniższe zagadnienia:

 • Konstrukcja wózków i ich rodzaje, działanie poszczególnych mechanizmów wchodzących w skład urządzenia.
 • Najważniejsze zasady obsługi wózka przez operatora.
 • Pojęcia z dziedziny ładunkoznawstwa.
 • Istotne zagadnienia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 • Nauka jazdy wózkiem w praktyce.
 • Informacje z zakresu dozoru technicznego.
 • Zasady bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach spalinowych.

W cenie kursu zawiera się koszt materiałów szkoleniowych, zajęć praktycznych i teoretycznych. 

 

W ramach kursu oferujemy zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne na terenie naszej placówki. Doświadczeni instruktorzy i wykładowcy przekazują wiedzę w przejrzysty sposób, co ułatwia uczestnikom kursu przyswojenie informacji koniecznych do zdania egzaminów. Uzyskane uprawnienia i nabyte umiejętności zwiększają szanse na zdobycie pracy, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, pozwalają na rozwój i awans na obejmowanym dotychczas stanowisku.

 

Podstawa Prawna:

Nr. programu 1226/x/2006 nadany przez ODK Mysłowice: Akademia UDT 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Urządzenia dźwigowe UDT
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. I WJO - ładowarka teleskopowa
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. II WJO - wózek widłowy
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. III WJO - prowadzone
 • Podesty ruchome kat. I P - wolnobieżne, przewoźne - zwyżki, nożycowe
 • Podesty ruchome kat. I P montowane na pojeździe - podnośnik koszowy
 • Podesty ruchome kat. II P - wiszące, masztowe, stacjonarne
 • Żuraw przenośny kat. II Ż - Hds
 • Żuraw samojezdny kat. II Ż - dźwig samojezdny
 • Żurawia kat. I Ż: wieżowy oraz szybkomontujący - żuraw budowlany
 • Suwnice kat.I S - suwnice sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny
 • Suwnice kat. II S - suwnice sterowane z poziomu roboczego
Radzymin 17-12-2018 - godz.13:30
08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
Warszawa 17-12-2018 - godz.13:30
08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
Łomża 17-12-2018 - godz.13:30
08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
 • Dźwig kat.I D - dźwig towarowy ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
 • Dźwigi kat.II D - dźwigi budowlano - towarowe
 • Urządzenia do manipulacji kontenerami kat. I K - kalmary
 • Wyciągi towarowe kat.I WT
Radzymin 17-12-2018 - godz.13:30
08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
Warszawa 17-12-2018 - godz.13:30
08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
Łomża 17-12-2018 - godz.13:30
08-01-2019 - godz.13:30
21-01-2019 - godz.13:30
 • Hakowy – sygnalista
 • Wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli gazowych
Radzymin - Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
Warszawa - Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
Łomża - Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
- Każdy poniedziałek
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA