Panel kursanta

CERTYFIKACJA
UE

Certyfikacja Polskiego Instytutu Certyfikacji

Na rynku zagranicznym jest to powszechnie stosowana forma potwierdzenia kompetencji pracowników. Poddanie się Certyfikacji wg obowiązującej normy 17024 ułatwia wymianę międzynarodową oraz daje porównywalność kompetencji w KAŻDYM kraju  wymienionym w normie.

Dzięki starannemu opracowaniu procedur, zapewniamy kwalifikowanie osób na najwyższym poziomie ZGODNIE Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN ISO/IEC 17024:2012, IDT.

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  •  europejski certyfikat uprawnień 

Nasze CERTIKIKATY honorowane są w krajach:

  • AustriiBelgii, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Cypru, Danii,
  • Estonii, FinlandiiFrancji, Grecji, Hiszpanii, HolandiiIrlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty,
  • Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier,
  • Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Certyfikacja Polskiego Instytutu Certyfikacji stanowi niezależne potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Dla pracodawców jest to najlepsze potwierdzenie umiejętności pracowników, które pomaga zbudować dobrze wykwalifikowana kadrę specjalistów. Naszą ofertę kierujemy do pracowników szukających możliwości certyfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz do firm szkoleniowych, które, dzięki korzystaniu z opracowanych przez nas procedur, zaoferują kursy i szkolenia konkurencyjne w zakresie umiejętności i przyznawanych uprawnień.

Starannie przygotowany przez nas program jest zgodny z krajowymi i europejskimi
normami i odpowiada wszystkim zmianom na rynku oraz w zakresie technologii produkcji i obsługi poszczególnych maszyn. Dbamy o to, żeby nasi egzaminatorzy stale aktualizowali swoją wiedzę.Zapewniamy: pełną dokumentację procesu certyfikacji, starannie przygotowane procedury przeprowadzania egzaminów, rejestr otrzymanych uprawnień i możliwość wydania duplikatów wydanych certyfikatów.

Dla kogo certyfikat?

Certyfikacji może podejść każda osoba która spełnia podstawowe wymagania odpowiednie do zakresu certyfikacji oraz pozytywnie zda egzamin kwalifikacyjny w zakresie wiedzy ogólnej, specjalizacyjnej oraz praktycznej.

Skip to content