Panel kursanta

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA

Badania psychologiczne

Pracownia Psychologiczna oferuje :

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

 • kierowców zawodowych
 • kandydatów na kierowców
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców pojazdów służbowych kat B

 
Prowadzimy również badania psychologiczne  dla kierowców , którzy utracili prawo jazdy z powodu:

 • przekroczenia punktów karnych
 • prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu
 • innego środka odurzającego
 • sprawcy wypadku drogowego

 

Pracownia Psychologiczna oferuje również badania z zakresu PSYCHOLOGII PRACY:

 • operatorów maszyn budowlanych i drogowych ( koparek, koparko ładowarek, spychrek itp)
 • operatorów  urządzeń dźwigowych  UDT ( wózków jezdniowych, suwnic, żurawi)
 • pracowników ochrony, służb pożarniczych, policjantów, strażników miejskich
 • Inspektorów Transportu Drogowego
 • Instruktorów i Egzaminatorów

Cena badań:

120-150 zł

Materiały do pobrania:

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 •  europejski certyfikat uprawnień 

Pracownia Psychologiczna działa od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Wszystkie badania odbywają się WYŁĄCZNIE po dokonaiu zapisu na badanie.

W przypadku badań psychologicznych z zakresu psychologi pracy , kierowców prowadzących pojazdy służbowe konieczne jest wystawienie skierowania dla osoby badanej przez pracodawcę.

Pracownia psychologiczna wystawia faktury za badanie. Możliwa jest płatność przelewem dla firm i  instytucji posiadających podpisaną umowe z Pracownią psychologiczną.

Zapisy na badania można uzyskać pod  nr tel 22 786 75 02 lub 513 187 444 – w godzinach od 8 do 19 od poniedziałku do piątku.

Skip to content