Panel kursanta

Szkolenia SEP. Co musisz o nich wiedzieć?

Szkolenia SEP pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu dozoru i eksploatacji sieci energetycznych. Uprawnienia SEP będą atrakcyjnym dla wielu pracodawców dodatkiem do naszego CV. Dodatkowo wiedza zdobyta w czasie kursów SEP na pewno nie raz przyda nam się w życiu codziennym. Jeśli myślicie o tego rodzaju szkoleniu zawodowym, to zapraszamy do lektury. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie podstawowe informacje na temat szkoleń SEP i uprawnień, które można dzięki nim uzyskać.

Uprawnienia SEP – Co to takiego?

Zacznijmy może od rozszyfrowania skrótu SEP. Jest to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli organ odpowiedzialny za wydawanie uprawnień dla elektryków. W wielu przypadkach sama praktyczna wiedza nie wystarczy do zdobycia pracy związanej z elektryką. Konieczne będzie również posiadanie oficjalnych dokumentów potwierdzających nasze umiejętności. Takie potwierdzone państwowym egzaminem uprawnienia SEP honorowane są praktycznie przez wszystkich pracodawców. Rynek pracy dla osób z uprawnieniami SEP jest bardzo obszerny. Mogą oni znaleźć zatrudnienie we właściwie każdym większym zakładzie produkcyjnym, branży budowlanej, motoryzacyjnej itd. Warto także wspomnieć, że profesjonalne kursy zawodowe SEP dotyczą nie tylko sieci elektrycznych, ale również sieci gazowych. Więcej o różnych rodzajach uprawnień SEP napisaliśmy poniżej.

Rodzaje uprawnień SEP

Aktualnie istnieją 3 rodzaje szkoleń SEP, pozwalające na uzyskanie 3 różnych rodzajów uprawnień: elektrycznych, energetycznych i gazowych. Są to odpowiednio: 

  • Kursy SEP G1 – czyli szkolenia dla osób, które w codziennej pracy zajmują się eksploatacją i/lub dozorem instalacji, sieci lub urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. 
  • Kursy SEP G2 – pozwalają na zdobycie uprawnień z zakresu dozoru i instalacji wszelkich urządzeń i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
  • Kursy SEP G3 – ostatnia grupa szkoleń SEP przeznaczona jest dla osób, które chcą podjąć pracę związaną z dozorem i eksploatacją sieci i urządzeń używających paliwa gazowe.

Dodatkowo każde z uzyskanych uprawnień oznaczone może być literą E lub D. E oznacza uprawnienia do eksploatacji danego rodzaju urządzeń i sieci. Z kolei litera D oznacza uprawnienia do dozoru tego rodzaju urządzeń. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkoleń i ich zakresu możecie znaleźć na stronie kursy SEP.

Szkolenia SEP – najważniejsze pytania i odpowiedzi?

  • Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Zdobycie uprawnień SEP możemy podzielić na 2 etapy. W pierwszej kolejności musimy ukończyć specjalistyczny kurs w firmie szkoleniowej, takiej jak nasza. Zwieńczeniem kursu jest podejście do państwowego egzaminu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To również ta instytucja odpowiada za wydanie fizycznych uprawnień po zakończonym egzaminie. Aby rozpocząć kurs SEP, musimy być jedynie pełnoletni i posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. 

  • Jaka jest cena kursów SEP?

Cena szkolenia SEP w naszych ośrodkach wynosi, niezależnie od stopnia, 550 zł. Opłata ta obejmuje komplet zajęć teoretycznych, praktycznych i materiały dla kursantów. W cenie szkolenia SEP zawarta jest również opłata egzaminacyjna oraz koszt wydania samych uprawnień. Nie ma tu więc żadnych dodatkowych, ukrytych opłat.

  • Jak długo ważne są uprawnienia SEP?

Po zdanym egzaminie uprawnienia SEP ważne są przez okres 5 lat. Świadectwo naszych kwalifikacji uzyskamy zwykle w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od zdanego egzaminu.  

  • Jak wygląda egzamin SEP?

Egzamin kończący kurs SEP ma formę egzaminu ustnego. W ramach egzaminu nie jest wystawiana żadna ocena. Egzamin może się skończyć jedynie wynikiem pozytywnym lub negatywnym. 

  • Jak pogodzić kurs SEP z pracą lub szkołą?

W naszych ośrodkach szkoleniowych kursy SEP prowadzone są nie tylko w trybie całodziennym, ale również popołudniowym, a nawet weekendowym. Dzięki temu bez problemu można dopasować godziny szkolenia do naszych codziennych obowiązków.

Skip to content