Panel kursanta

Darmowe
Szkolenia

Chcesz podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? 
Skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych.

DARMOWE SZKOLENIA

CSL LEKTOR jest zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych jako wiarygodny przedsiębiorca,
dzięki któremu możesz uzyskać kwalifikacje finansowane z funduszy Unii Europejskiej w wielu województwach.

W ramach finansowania oferujemy:

 • Kursy operatorów Maszyn Budowlanych i Drogowych
 • Kursy operatorów Wózków Jezdniowych wraz z Bezpieczną Wymianą Butli Gazowej  i Certyfikatem Unijnym
 • Kursy operatorów Urzadzeń Transportu Bliskiego UDT
 • Kursy Prawa Jazdy Kat. C,D,C+E wraz z Kwalifikacją Wstępną
 • Kursy Spawania

Szkolenia finansowane z:

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Urzedów Pracy
 • Bazy Usług Rozwojowych
 • Projektów Unijnych
 • Wojskowych Biur Emerytalnych

Nasi pracownicy pomogą ci przygotowac  pełną dokumentację związaną z dofinansowaniem oraz dostosujemy ofertę do twoich potrzeb.

Dla osób bezrobotnych:

Jeśli jesteś osobą bezrobotna zarejestrowaną w urzędzie pracy możesz skorzystać z naszych szkoleń w celu przekwalifikowania lub podniesienia swoich kwalifikacji. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór szkoleń, dzięki którym Twoje możliwości  znalezienia zatrudnienia na rynku pracy znacznie wzrosną.

Dla osób pracujących - Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Dla osób pracujących - Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, posrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia zatrudnienia. Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokosci limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokosć uwarunkowana jest od ilosci lat pełnionej służby.

Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokosci:

 • po 4 latach służby wojskowej 100% limitu, tj. 1.875,00 zł,
 • po 12 latach służby wojskowej 200% limitu, tj. 3.750,00 zł,
 • po 15 latach służby wojskowej 300% limitu, tj. 5.625,00 zł

Dla osób pracujących - Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 • przekwalifikowania zawodowego,
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do osrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległosć przekracza 50 km w jedną stronę),
 • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek oraz zaswiadczenie z osrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. Były żołnierz zawodowy składa wniosek za posrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Natomiast żołnierz zawodowy składa wniosek za posrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Zapraszamy do udziału w kursach zawodowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – poddziałanie 3.2.2 RPO”

Poddziałanie 3.2.2 –  bon na szkolenia zawodowe, nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy , Kurs Umiejętności Zawodowych)

Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi  w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł (wkład własny uczestnika  –  12 %).

Bon może uzyskać osoba:

– pełnoletnia ,
– zamieszkująca subregion łomżyński (rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego oraz wysokomazowieckiego),
– bez względu na posiadany status: pracująca, bezrobotna, ucząca się.

Jeśli zakwalifikujesz się do projektu i wybierzesz Nasz ośrodek to będziesz mógł wziąć udział w następujących szkoleniach:

– operator koparko ładowarki kl. III,
– operator koparki jednonaczyniowej kl. III, I,
– operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III, I,
– operator walca drogowego kl. II,
– operator przecinarek do nawierzchni dróg kl. III,
– operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

OFERUJEMY:


– profesjonalne szkolenia
zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie pod okiem profesjonalnej kadry instruktorów, zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy przekazują wiedze w sposób przystępny, a jednocześnie pełny i kompleksowy.
– elastyczne terminy
szkolenia odbywają się w systemie weekendowym lub dziennym
– kompleksową pomoc przy formalnościach

Pamiętaj, że podnoszenie kompetencji podnosi Twoją wartość na rynku pracy oraz atrakcyjność dla pracodawcy.

Masz pytania? Zadzwoń 530 628 629
Skip to content