Panel kursanta

CENNIK
KURSÓW

maszyny do robót ziemnych:

* Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.
Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Maszyny do robót drogowych:

* Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.
Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Urządzenia dźwigowe UDT:

* Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.
Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

KURSY SPAWANIA:

 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs lutowaczy gazowych – ręczne lutowanie twarde650 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs ręcznego cięcia plazmowego750 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs ręcznego przecinacza acetylenowo-tlenowego i propanowo-butanowo- tlenowym750 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs Spawania drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym MAG 1362350 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs spawania elektrodą otuloną MMA 111- Elektroda otulona2100 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs spawania gazowego 311 acetylenowo-tlenowego – Gazy2200 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs spawania łukowego elektrodą nietopliwą TIG 1412350 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych lub mieszanek gazowych MAG 1352100 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131- Migomat Aluminium2650 zł.2450 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  MT1, MT2 – badania spoin magnetyczno-proszkowe3900 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  Odnowienie kwalifikacji w wybranej metodzie700 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  PT-badania penetracyjne3900 zł.
 • *

  * Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
  Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

  VT badania wizualne złączy spawanych4000 zł.

* Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 450 zł.
Wszystkie kursy spawania podstawowe zaczynają się od stali czarnej i ceny podane są w odniesieniu do stali czarnej.

Kursy dla kierowców zawodowych

* Cena szkolenia zawiera niezbędne materiały szkoleniowe.

Nauka jazdy

* Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Cennik - Szkolenia elektro-energetyczne SEP

* Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień.

Skip to content