Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Kurs ADR specjalistyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który jest uzupełnieniem podstawowego kursu ADR. Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają już ważne podstawowe uprawnienia ADR, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje.Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • specjalistyczny transport w cysternach
  • materiały wybuchowe
  • materiały promieniotwórcze

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy 

 

W związku ze zmianą przepisów odnośnie wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców, każda osoba przystępująca od egzaminu zobowiązana jest dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

 

 

 

 

 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego i prawidłowego przewozu powyższych materiałów. Zajęcia teoretyczne przygotowują do podjęcia pracy lub zmiany dotychczasowego stanowiska.

Kurs zakończony jest egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat i należy je cyklicznie przedłużać.

 

CENA KURSU: 350/650* *

* cena zawiera koszt wydania uprawnień 50zł. Cena 350 zł dotyczy osób, które robią jednocześńie kurs podstawowy

W ramach oferty przeprowadzamy dwa rodzaje kursów:

  • Kurs ADR specjalistyczny początkowy – przeznaczony dla kierowców posiadających już ważne zaświadczenie podstawowe ADR.
  • Kurs ADR specjalistyczny doskonalący – przeznaczony dla kierowców posiadających zaświadczenie specjalistyczne ADR i podlega przedłużeniu po upływie 5 lat.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Warszawa - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Łomża - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek

 

Radzymin


Warszawa


Łomża


Radzymin - w każdy wtorek
- w każdy wtorek
- w każdy wtorek
Warszawa - w każdy wtorek
- w każdy wtorek
- w każdy wtorek
Łomża - w każdy wtorek
- w każdy wtorek
- w każdy wtorek
Radzymin


Warszawa
06-12-2021 - egzamin 11.12.2021

Łomża


SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA