Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ

Kurs ADR specjalistyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który jest uzupełnieniem podstawowego kursu ADR. Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają już ważne podstawowe uprawnienia ADR, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje.Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • specjalistyczny transport w cysternach
  • materiały wybuchowe
  • materiały promieniotwórcze

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy 

 

W związku ze zmianą przepisów odnośnie wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców, każda osoba przystępująca od egzaminu zobowiązana jest dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

 

 

 

 

 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego i prawidłowego przewozu powyższych materiałów. Zajęcia teoretyczne przygotowują do podjęcia pracy lub zmiany dotychczasowego stanowiska.

Kurs zakończony jest egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat i należy je cyklicznie przedłużać.

 

CENA KURSU: 350 zł./ 550* *

*Cena zawiera opłatę egzaminacyjną wraz z wydaniem uprawnień oraz zajęcia teoretyczne.

W ramach oferty przeprowadzamy dwa rodzaje kursów:

  • Kurs ADR specjalistyczny początkowy – przeznaczony dla kierowców posiadających już ważne zaświadczenie podstawowe ADR.
  • Kurs ADR specjalistyczny doskonalący – przeznaczony dla kierowców posiadających zaświadczenie specjalistyczne ADR i podlega przedłużeniu po upływie 5 lat.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kursu, kliknij jeden z linków poniżej.
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Warszawa - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Łomża - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek

 

Radzymin


Warszawa


Łomża


Radzymin - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Warszawa - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Łomża - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Radzymin 13-07-2020 - egzamin 18.07.2020
- 20

Warszawa 13-07-2020 - egzamin 18.07.2020
- 020

Łomża 13-07-2020 - egzamin 18.07.2020