Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Kurs ADR specjalistyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który jest uzupełnieniem podstawowego kursu ADR. Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają już ważne podstawowe uprawnienia ADR, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje.Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • specjalistyczny transport w cysternach
  • materiały wybuchowe
  • materiały promieniotwórcze

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy 

 

W związku ze zmianą przepisów odnośnie wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców, każda osoba przystępująca od egzaminu zobowiązana jest dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

 

 

 

 

 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego i prawidłowego przewozu powyższych materiałów. Zajęcia teoretyczne przygotowują do podjęcia pracy lub zmiany dotychczasowego stanowiska.

Kurs zakończony jest egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat i należy je cyklicznie przedłużać.

 

CENA KURSU: 800/1500* *

* cena zawiera koszt wydania uprawnień 50zł. Cena 350 zł dotyczy osób, które robią jednocześńie kurs podstawowy

W ramach oferty przeprowadzamy dwa rodzaje kursów:

  • Kurs ADR specjalistyczny początkowy – przeznaczony dla kierowców posiadających już ważne zaświadczenie podstawowe ADR.
  • Kurs ADR specjalistyczny doskonalący – przeznaczony dla kierowców posiadających zaświadczenie specjalistyczne ADR i podlega przedłużeniu po upływie 5 lat.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia

 

Radzymin - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Warszawa - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Łomża - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


Płock - rozpoczęcie w każdy poniedziałek i piątek


 

Radzymin


Warszawa


Łomża


30-11--0001
30-11--0001
30-11--0001
Radzymin
- w każdy wtorek

Warszawa
- w każdy wtorek

Łomża
- w każdy wtorek

Płock
- w każdy wtorek

Radzymin 04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
Warszawa 04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
Łomża 04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
04-09-2023 - szkolenie stacjonarne
18-09-2023 - szkolenie stacjonarne
11-09-2023 - Nalewaki
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA