Panel kursanta

Kursy dla kierowców zawodowych

Opis kursu:

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który jest uzupełnieniem podstawowego kursu ADR. Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają już ważne podstawowe uprawnienia ADR, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • specjalistyczny transport w cysternach
  • materiały wybuchowe
  • materiały promieniotwórcze

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy

 

W związku ze zmianą przepisów odnośnie wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców, każda osoba przystępująca od egzaminu zobowiązana jest dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego i prawidłowego przewozu powyższych materiałów. Zajęcia teoretyczne przygotowują do podjęcia pracy lub zmiany dotychczasowego stanowiska.

Kurs zakończony jest egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat i należy je cyklicznie przedłużać.

Kursy dla kierowców zawodowych

Cena kursu:

800/1500
*

 zł.

*cena zawiera koszt wydania uprawnień 50zł. Cena 350 zł dotyczy osób, które robią jednocześńie kurs podstawowy

Najbliższe terminy:

Radzymin

05-02-2024 – Stacjonarny
19-02-2024 – Stacjonarny

Warszawa

05-02-2024 – Stacjonarny
19-02-2024 – Stacjonarny

Łomża

05-02-2024 – Stacjonarny
19-02-2024 – Stacjonarny

Płock

05-02-2024 – Stacjonarny
19-02-2024 – Stacjonarny

W ramach oferty przeprowadzamy dwa rodzaje kursów:

  • Kurs ADR specjalistyczny początkowy – przeznaczony dla kierowców posiadających już ważne zaświadczenie podstawowe ADR.
  • Kurs ADR specjalistyczny doskonalący – przeznaczony dla kierowców posiadających zaświadczenie specjalistyczne ADR i podlega przedłużeniu po upływie 5 lat.
Skip to content