Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ

Kurs nalewania i opróżniania cystern – nalewaki (gazy i paliwa)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi nalewaków, czyli urządzeń przeznaczonych do napełniania i opróżniania cystern.

Zdobycie tych uprawnień umożliwia podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą cystern i w rozlewniach, a także z pewnością podniesie kwalifikacje np. kierowcy zawodowego z uprawnieniami ADR.

Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie. Kadra dydaktyczna posługuje się prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem. Zajęcia praktyczne prowadzone są na nowoczesnych pojazdach, dzięki czemu każdy kursant po ukończeniu kursu może samodzielnie realizować zadania związane z obsługą napełniania i opróżniania cystern.

Szkolenie obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Budowa zbiorników transportowych oraz zasady konstrukcji osprzętu.
 • Szczegółowe informacje na temat materiałów przewożonych cysternami.
 • Podstawowe zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 • Charakterystyka materiałów niebezpiecznych, w szczególności materiałów klasy 3 – ciekłych zapalnych.
 • Dozór techniczny nad cysternami.
 • Opisywanie i oznakowanie zbiorników transportowych.
 • Praktyczna obsługa nalewaków w trakcie napełniania i opróżniania cystern oraz kontrola tych czynności.

Ukończenie kursu umożliwia podejście do egzaminu państwowego, który przeprowadza komisja powołana przez Transportowy Dozór Techniczny. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, która polega na sprawdzeniu umiejętności obsługi nalewaków w rzeczywistych warunkach. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia, które potwierdza kwalifikacje uczestnika do napełniania i opróżniania cystern urządzeniami NO.

Szkolenia realizujemy w trybie weekendowym, całodziennym i popołudniowym. Także godziny i terminy zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości naszych kursantów.

Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów - Kursy dla kierowców zawodowych
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
 • Okresowe szkolenie kierowców - Przewóz Rzeczy i Osób

 

Radzymin - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Warszawa - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
Łomża - W każdy piątek
- W każdy piątek
- W każdy piątek
 • Kwalifikacja wstępna - Przewóz rzeczy i osób
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona - Przewóz rzeczy i osób
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca - Przewóz Rzeczy i Osób
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona - Przewóz Rzeczy i Osób
Radzymin - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Warszawa - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
Łomża - W każdą środę
- W każdą środę
- W każdą środę
 • Kurs ADR podstawowy
 • Kurs ADR specjalistyczny
 • Kurs nalewania i opróżniania cystern
Radzymin 01-12-2018 - Zapisy do 23-11-2018


Warszawa 01-12-2018 - Zapisy do 23-11-2018


Łomża 01-12-2018 - Zapisy do 23-11-2018


SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA