Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Maszyny do robót ziemnych
Maszyny do robót drogowych
Urządzenia dźwigowe UDT
Kursy spawania
Kursy dla kierowców zawodowych
Nauka jazdy
Szkolenia elektroenergetyczne SEP
Wszystkie kursy A-Z
Darmowe szkolenia

Profesjonalne szkolenia zawodowe

Centrum Szkoleniowe Lektor to nowoczesny ośrodek kształcenia zawodowego dla wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia w nowej profesji albo rozszerzyć już posiadane. Dzięki znakomitej bazie szkoleniowej w Warszawie, Łomży i Radzyminie oraz kadrze wybitnych instruktorów kursy w CS Lektor to nie tylko efektywna nauka wszystkiego, co jest potrzebne w danym zawodzie, ale i bardzo duże szanse na zdanie egzaminu państwowego, a tym samym zdobycie nowych uprawnień.

Zrozumiała teoria, wyćwiczona praktyka

Szkolenia zawodowe w CS Lektor prowadzone są w sposób nie tylko odpowiadający wymaganiom stawianym przez prawo, ale i gwarantujący faktyczne opanowanie niezbędnych umiejętności. Sprzęt używany do nauki praktycznej to takie same pojazdy, maszyny i urządzenia, jak te, które uczący się spotkają w późniejszym miejscu pracy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest tak, by nikt się nie nudził i by każdy wszystko zrozumiał. Praktyczne umiejętności kursanci nabywają i doskonalą w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.