Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Kursylektor.pl Profesjonalne szkolenia zawodowe
Maszyny do robót ziemnych
Maszyny do robót drogowych
Urządzenia dźwigowe UDT
Kursy spawania
Kursy dla kierowców zawodowych
Nauka jazdy
Szkolenia elektroenergetyczne SEP
Wszystkie kursy A-Z
Darmowe szkolenia

Profesjonalne szkolenia zawodowe

Centrum Szkoleniowe Lektor to nowoczesny ośrodek kształcenia zawodowego dla wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia w nowej profesji albo rozszerzyć już posiadane. Dzięki znakomitej bazie szkoleniowej w Warszawie, Łomży i Radzyminie oraz kadrze wybitnych instruktorów kursy w CS Lektor to nie tylko efektywna nauka wszystkiego, co jest potrzebne w danym zawodzie, ale i bardzo duże szanse na zdanie egzaminu państwowego, a tym samym zdobycie nowych uprawnień.

Zrozumiała teoria, wyćwiczona praktyka

Szkolenia zawodowe w CS Lektor prowadzone są w sposób nie tylko odpowiadający wymaganiom stawianym przez prawo, ale i gwarantujący faktyczne opanowanie niezbędnych umiejętności. Sprzęt używany do nauki praktycznej to takie same pojazdy, maszyny i urządzenia, jak te, które uczący się spotkają w późniejszym miejscu pracy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest tak, by nikt się nie nudził i by każdy wszystko zrozumiał. Praktyczne umiejętności kursanci nabywają i doskonalą w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.