Panel kursanta

Kategoria D – autobusy

Bez transportu trudno wyobrazić sobie współczesny świat. Dlatego też zapotrzebowanie na kierowców zawodowych jest niezmiennie duże – a nawet rośnie. Co przy tym ważne, dotyczy to nie tylko osób posiadających uprawnienia do prowadzenia samochodów dostawczych i ciężarowych, ale także autobusów. Specjalistów z tej ostatniej grupy kształcimy na naszych kursach prawa jazdy kategoria D.

Kurs kat. D

Centrum Szkoleniowe Lektor oferuje kurs przygotowujący uczestników do zdobycia uprawnień koniecznych do kierowania autobusem. Warunkiem uzyskania prawa jazdy jest pozytywne zdanie egzaminu państwowego, do którego przygotowują kursantów nasi doświadczeni instruktorzy i wykładowcy w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki. Nasze szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień kategorii D.

 • Realizujemy kurs kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej razem z kursem prawa jazdy kat. D.

Co bardzo ważne, w Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne, jak i niezbędne badania lekarskie. Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców muszą być przeprowadzane przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą określającą wymagania wobec osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Bardzo ważny dla każdego kursanta będzie też fakt, że dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wszystkie wymogi egzaminacyjne. Nasze autobusy są identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, dzięki czemu nie trzeba się martwić o ewentualne różnice dotyczące kwestii technicznych czy charakterystyki jazdy.

Kategoria D – prawo jazdy

Uprawnienia kategorii D uprawniają do kierowania następującymi rodzajami pojazdów:

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym,
 • pojazdem wolnobieżnym.

Aby móc uzyskać uprawnienia, najpierw trzeba założyć Profil Kandydata na Kierowcę.

Zgodnie z prawem musi założyć go każdy, kto chce przystąpić do kursu szkolenia prawa jazdy i egzaminu państwowego. Profil zakłada się w Wydziale Komunikacji właściwym względem miejsca zamieszkania danej osoby.

W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem.
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D.
 • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm.
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy.
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej.

Egzamin kat. D

Oczywiście samo ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii D nie jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień. Aby je uzyskać, konieczne jest zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Podobnie jak w przypadku innych kategorii składa się on z dwóch głównych elementów – części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich to oczywiście pytania dotyczące różnych aspektów związanych z kierowaniem pojazdami. Egzamin praktyczny obejmuje z kolei przygotowanie do jazdy, wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu ulicznym.

Kurs kategoria D – cena

Z całą pewnością szkolenie na prawo jazdy kategorii D nie należy do najtańszych. Jednak z drugiej strony uprawnienia tego rodzaju pozwalają na zdobycie dobrze płatnej i pewnej pracy. Mogą one też pozwolić na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Na pewno więc wydatek tego rodzaju może przynieść spore korzyści. Co więcej, wiele firm transportowych dofinansowuje szkolenia dla osób chętnych do pracy. Jest to na pewno doskonała droga dla osób poszukujących nowego zajęcia i nie bojących się zmiany wykonywanego zawodu. Patrząc z takiej perspektywy, wydatek na kurs prawa jazdy i egzamin kategorii D nie jest duży i pozostaje w zasięgu bardzo licznej grupy osób.

CENA KURSU: 3800 zł/4800 zł *

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • Koszt badań lekarskich – 200 zł.
 • Cena badań psychologicznych – 150 zł.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną.

Prawo jazdy kategoria D – kurs może rozpocząć każda osoba, która:

 • ukończyła 23 lata i 9 miesięcy,
 • ukończyła 17 lat i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej,
 • posiada prawo jazdy kategorii B,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.
Skip to content