Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Logo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Maszyny do robót ziemnychKurs na operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu- wszystkie typy

Kurs na operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu- wszystkie typy

Kurs na operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu to sposób  na zdobycie nowego i atrakcyjnego zawodu. Pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie obsługi różnych typów wielozadaniowych nośników osprzętu.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • operatora wielozadaniowych nośników osprzętu- wszystkich typów

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • książkę operatora maszyn roboczych
 • świadectwo

W naszej firmie zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy w przystępny sposób przekażą  wiedzę i nauczą obsługi maszyn.

Realizowany przez nas kurs kończy się egzaminem państwowym, składającym się z dwóch części - egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po jego zdaniu każdy uczestnik otrzymuje świadectwo oraz uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu wszystkich typów oraz odpowiedni wpis w książce operatora.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów dlatego, w zależności od potrzeb uczestników, kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Elastycznie dostosujemy do Państwa wymagań również terminy i godziny kursów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu różnych typów oraz zdanie przez nich egzaminu państwowego.

Kurs umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętu różnych typów, organizacji ich pracy w różnych warunkach, prowadzenia kontroli wykonywanych prac, brania udziału w dokonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowych nośników osprzętu różnych typów.

Program kursu:
W ramach kursu prowadzone są zajęcia związane z zagadnieniami BHP, użytkowania i obsługi wielozadaniowych nośników osprzętu wszystkich typów oraz zajęcia praktyczne prowadzone na nowoczesnych maszynach.

 

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Polecamy także kurs na koparkoładowarki i kurs na koparkę.

CENA KURSU: 1550 zł. *

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnieni 250zł. oraz zaświadczenie lekarskie do kursu 100zł

Kurs składa się z:

 • zajęć teoretycznych, które są prowadzone w naszych salach wykładowych
 • zajęć praktycznych realizowanych na naszym poligonie z wykorzystaniem wyłącznie nowoczesnego sprzętu
 • egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Cena kursu zawiera:

 • wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.
Kliknij w jeden z przycisków poniżej, aby przejść do formularza kontaktowego i otrzymać informacje o zapisie na szkolenie
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Terminy kursów - Maszyny do robót ziemnych
Rodzaj maszyny / urządzenia Miasto Data rozpoczęcia
Radzymin 21-05-2022 - szkolenie stacjonarne
28-05-2022 - szkolenie on line
11-06-2022 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 21-05-2022 - szkolenie stacjonarne
28-05-2022 - szkolenie on line
11-06-2022 - szkolenie stacjonarne
Łomża 21-05-2022 - szkolenie stacjonarne
28-05-2022 - szkolenie on line
11-06-2022 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 21-05-2022 - szkolenie stacjonarne
28-05-2022 - szkolenie on line
11-06-2022 - szkolenie stacjonarne
Warszawa 21-05-2022 - szkolenie stacjonarne
28-05-2022 - szkolenie on line
11-06-2022 - szkolenie stacjonarne
Łomża 21-05-2022 - szkolenie stacjonarne
28-05-2022 - szkolenie on line
11-06-2022 - szkolenie stacjonarne
Radzymin 06-06-2022
07-07-2022

Warszawa 06-06-2022
07-07-2022

Łomża 06-06-2022
07-07-2022

 

Radzymin 11-04-2022


Warszawa 11-04-2022


Łomża 11-04-2022