Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Kurs na operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu to sposób  na zdobycie nowego i atrakcyjnego zawodu. Pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie obsługi różnych typów wielozadaniowych nośników osprzętu.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • operatora wielozadaniowych nośników osprzętu- wszystkich typów

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • książkę operatora maszyn roboczych
  • świadectwo

W naszej firmie zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy w przystępny sposób przekażą  wiedzę i nauczą obsługi maszyn.

Realizowany przez nas kurs kończy się egzaminem państwowym, składającym się z dwóch części – egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po jego zdaniu każdy uczestnik otrzymuje świadectwo oraz uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu wszystkich typów oraz odpowiedni wpis w książce operatora.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów dlatego, w zależności od potrzeb uczestników, kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Elastycznie dostosujemy do Państwa wymagań również terminy i godziny kursów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu różnych typów oraz zdanie przez nich egzaminu państwowego.

Kurs umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętu różnych typów, organizacji ich pracy w różnych warunkach, prowadzenia kontroli wykonywanych prac, brania udziału w dokonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowych nośników osprzętu różnych typów.

Program kursu

W ramach kursu prowadzone są zajęcia związane z zagadnieniami BHP, użytkowania i obsługi wielozadaniowych nośników osprzętu wszystkich typów oraz zajęcia praktyczne prowadzone na nowoczesnych maszynach.

Wyposaż Swoją Karierę w Niezbędne Umiejętności i Osiągnij Sukces!

W dzisiejszych czasach, gdy branża budowlana i logistyczna prężnie się rozwija, zapotrzebowanie na wszechstronnych operatorów maszyn jest większe niż kiedykolwiek. Nasz kurs na operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu oferuje Ci wyjątkową szansę na zdobycie szerokiego zakresu umiejętności, które pozwolą Ci na efektywną pracę z różnymi typami maszyn i osprzętu. Inwestując 1650 PLN, nie tylko podnosisz swoje kwalifikacje, ale także zwiększasz swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Dlaczego nasz kurs jest kluczowy dla Twojego rozwoju zawodowego?

  • Wszechstronne szkolenie – Oferujemy kompleksowy kurs, który przygotuje Cię do obsługi różnorodnego osprzętu, czyniąc Cię niezwykle wartościowym pracownikiem.
  • Praktyczna wiedza – Skorzystaj z intensywnych ćwiczeń praktycznych, które zapewnią Ci umiejętności niezbędne do sprawnego i bezpiecznego operowania nośnikami osprzętu.
  • Atrakcyjna cena – Inwestycja w kurs w wysokości 1650 PLN to inwestycja w Twoją przyszłość, która otworzy przed Tobą nowe możliwości zawodowe.

Otwórz Drzwi do Nowych Możliwości Zawodowych

Zdobycie certyfikatu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu jest równoznaczne z otwarciem drzwi do szeregu możliwości w różnych sektorach branży budowlanej i logistycznej. Inwestycja w kurs za 1650 PLN pozwoli Ci stać się wszechstronnym specjalistą, gotowym do pracy na wielu stanowiskach i projektach.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

1700
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

20-07-2024 – Online
03-08-2024 – Stacjonarny
24-08-2024 – Online

Warszawa

20-07-2024 – Online
03-08-2024 – Stacjonarny
24-08-2024 – Online

Łomża

20-07-2024 – Online
03-08-2024 – Stacjonarny
24-08-2024 – Online

Płock

20-07-2024 – Online
03-08-2024 – Stacjonarny
24-08-2024 – Online
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content