Panel kursanta

Kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

XXI wiek dość powszechnie określany jest czasem specjalistów i zawodowców. I nie ma w tym wcale przesady, czego dobitnym przykładem jest rynek pracy. Najbardziej poszukiwani są na nim właśnie fachowcy, osoby z konkretnym zawodem i twardymi umiejętnościami przydatnymi w gospodarce. Ludzie tacy mogą też oczywiście liczyć na lepsze wynagrodzenia, a także nie martwić się ewentualnymi redukcjami etatów. Dlatego też warto posiadać dobry fach w ręku, a także dbać o doszkalanie. W obu przypadkach jedną z opcji może być kurs operatora zagęszczarek oraz ubijaków wibracyjnych.

Kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Inwestycje w infrastrukturę w dalszym ciągu są w Polsce bardzo liczne i w najbliższych latach raczej na pewno się to nie zmieni. Dlatego też wybór tej branży na pewno jest rozsądny i przyszłościowy. Oferowany przez nasze Centrum Szkoleniowe kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych to sposób na uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi tego rodzaju maszyn. Kurs to gwarancja zdobycia poszukiwanego zawodu lub też rozszerzenia kwalifikacji.

Po szkoleniu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończenia kursu w zakresie pracy i obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Z punktu widzenia naszych kursantów spore znaczenie ma też fakt, że nauka na naszych kursach oparta jest o modułowy program nauczania. Pozwala on uczestnikom szkolenia łączyć ze sobą kilka kursów specjalistycznych np.: operatora przecinarki do nawierzchni dróg kl. III – wszystkie i operatora zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych. Efektem tego jest spora oszczędność czasu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kształcenia – zajęcia specjalistyczne odbywają się osobno.

Tym, co wyróżnia nasza ofertę jest też organizacja kursu nastawiona na potrzeby uczestników. W zależności od potrzeb, kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym albo weekendowym. Do oczekiwań kursantów dopasujemy także terminy i godziny zajęć, co pozwala na łączenie pracy z nauką. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i kompetentnych instruktorów, którzy w prostych słowach przekazują wiedzę i umiejętności.

Uprawnienia na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

Ukończenie naszego kursu umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie pracy obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych. Pozwala ono także na kontrolowanie jakości wykonywanych prac oraz brania czynnego w wykonywaniu przeglądów. Uprawnienia specjalistyczne w tym zakresie są też bardzo ważne dla pracodawców, którzy chcą mieć gwarancję, że dana osoba faktycznie potrafi bezpiecznie i wydajnie obsługiwać powierzony sprzęt.

Kurs na operatora zagęszczarek – cena

Kolejnym powodem, dla którego warto skorzystać z oferty kursu na operatora zagęszczarki, jest też jego rozsądna cena. Co więcej, można ją też traktować jako inwestycję, która prędzej czy później się zwróci – pod postacią podwyżki czy możliwości zdobycia lepszej pracy. Dlatego też szkolenie tego typu jest bardzo chętnie wybierane także przez osoby, które już pracują przy budowie dróg czy innych elementów infrastruktury.

CENA KURSU: 400 zł. *

W cenę wliczone są koszty wykładów razem z kompletem materiałów szkoleniowych oraz koszty zajęć praktycznych.

Każde szkolenie składa się z:

  • zajęć teoretycznych, które odbywają się w naszych salach wykładowych,
  • zajęć praktycznych prowadzonych na naszym poligonie.

W programie zawarto zagadnienia BHP oraz użytkowania i obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, a także zajęcia praktyczne, jakie realizujemy z zastosowaniem nowoczesnych maszyn.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku).

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia, powinien przedstawić organizatorowi szkolenia win książeczkę operatora, potwierdzającą posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.

Skip to content