Panel kursanta

Nauka jazdy

Opis kursu:

Centrum Szkoleniowe LEKTOR zaprasza do udziału w kursie nauki jazdy, którego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności koniecznych do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi (kategoria B). Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę, a ukończenie go umożliwia podejście do egzaminu państwowego. Oferujemy kursy przygotowujące do uzyskania prawa jazdy w kategoriach B oraz B1.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

 

Kategoria B – nadaje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdem osobowym z przyczepą inną niż lekka, jeśli łączna waga obydwóch nie przekracza 3,5 tony;
 • mikrobusem, jeśli posiada nie więcej niż 9 miejsc siedzących;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 • pojazdem kategorii AM.

 

Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin (każda po 45 minut) oraz praktyczną trwającą 30 godzin (każda po 60 minut).

Kategoria B1 – nadaje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o masie nie przekraczającej 550 kilogramów w przypadku przewozu rzeczy i 400 kilogramów w przypadku przewozu osób, z wyłączeniem autobusu, samochodu ciężarowego oraz motocykla;
 • pojazdem kategorii AM.

 

Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 30 godzin (każda po 45 minut) oraz praktyczną trwającą 30 godzin (każda po 60 minut).

 

Kategoria B – kurs może rozpocząć każda osoba, która:

 • ukończyła 17 lat i 9 miesięcy,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli nie jest jeszcze pełnoletnia,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.

Kategoria B1 – kurs może rozpocząć każda osoba, która:

 • ukończyła 15 lat i 9 miesięcy,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli nie jest jeszcze pełnoletnia,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.

Nauka jazdy

Cena kursu:

3200
*

 zł.

*30h praktyki

Najbliższe terminy:

Radzymin

– w każdy wtorek badaniami do PKK

Warszawa

Łomża

Płock

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • b.lekarskie -200 zł.

Jazdy doszkalające od 90 zł./h

Profil Kandydata na Kierowcę
Każdy kandydat, który uczestniczyć w kursie prawa jazdy dowolnej kategorii, musi wcześniej posiadać Profil Kandydata na Kierowcę. Profil można założyć w Wydziale Komunikacji w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Będą potrzebne do tego następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej
Skip to content