Panel kursanta

Nauka jazdy

Opis kursu:

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do prowadzenia pojazdów osobowych wraz z przyczepą na nasz kurs, którego ukończenie umożliwia podejście do egzaminu państwowego i uzyskanie prawa jazdy.

Doświadczeni instruktorzy i wykładowcy odpowiednio przygotowują kandydatów, wzbogacając ich wiedzę i ucząc nowych umiejętności. Oferujemy kurs przygotowujący do uzyskania prawa jazdy w zakresie kategorii BE.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

 

Kategoria BE – nadaje uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B wraz z przyczepą, jeśli masa przyczepy nie przekracza wagi 3,5 tony.

Profil Kandydata na Kierowcę
Każdy, kto chce wziąć udział w kursie prawa jazdy dowolnej kategorii, musi wcześniej otrzymać Profil Kandydata na Kierowcę. Profil zakłada się w Wydziale Komunikacji właściwym miejscowo dostarczając przy tym poniższe dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej

 

Kategoria BE – kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • posiada prawo jazdy kategorii B,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.

Nauka jazdy

Cena kursu:

1900
*

 zł.

*15h praktyki

Najbliższe terminy:

Radzymin

– w każdy wtorek badaniami do PKK

Warszawa

Łomża

Płock

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • b.lekarskie -200 zł.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną trwającą 20 godzin (każda po 45 minut) oraz praktyczną trwającą 15 godzin (każda po 60 minut).

Skip to content