Panel kursanta

Nauka jazdy

Opis kursu:

Zapraszamy do skorzystania z naszego kursu, który przygotowuje uczestników do zdobycia uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w swojej dziedzinie, którzy rzetelnie przygotowują słuchaczy do egzaminu państwowego, do którego podejście umożliwia ukończenie naszego szkolenia.  Oferujemy kurs przygotowujący do uzyskania prawa jazdy w zakresie kategorii C.

 

 • Realizujemy kurs kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej razem z kursem prawa jazdy kat.C.
 • Istnieje możliwość realicacji kursu kat. C wraz z kat. CE zgodnie z programem.

 

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dysponujemy pojazdami szkoleniowymi spełniającymi wymogi egzaminacyjne. Pojazdy identyczne jak pojazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

 

Kategoria C daje uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu;
 • uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

Profil Kandydata na Kierowcę
Zgodnie z przepisami, każdy kandydat, który pragnie wziąć udział w kursie prawa jazdy dowolnej kategorii, musi wcześniej uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę. Profil należy założyć w Wydziale Komunikacji w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani, dostarczając przy tym poniższe dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem – wymagane przy kategorii C, CE i D
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 • Kolorowe zdjęcie twarzy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli już takie posiadamy
 • Upoważnienie, jeśli uzyskanie profilu powierza się osobie trzeciej

 

Kategoria C – kurs może rozpocząć każda osoba, która:
 • ukończyła 20 lat i 9 miesięcy,
 • ukończyła 17 lat i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej,
 • posiada prawo jazdy kategorii B,
 • posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada orzeczenie psychologiczne potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem,
 • posiada Profil Kandydata na Kierowcę.

Nauka jazdy

Cena kursu:

4200
*

 zł.

*3000 zł (kurs łączony) / 3900 zł (30hpraktyki) . Cena kurs łączony z kat CiCE/cena kurs C

Najbliższe terminy:

Radzymin

– w każdy wtorek badaniami do PKK

Warszawa

Łomża

Płock

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

 • b.lekarskie -200 zł.
 • b.psychologiczne – 150 zł.
Skip to content