Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Kurs na operatora koparek jednonaczyniowych w klasie III + I to dobry sposób do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej a w efekcie zdobycie nowego i poszukiwanego zawodu.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

obsługi koparek jednonaczyniowych bez ograniczeń

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np.ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • książkę operatora maszyn roboczych
 • świadectwo

 

Zależnie od potrzeb uczestników, kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym, elastycznie dostosowujemy do Państwa terminy i godziny kursów.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy precyzyjnie i w przystępny sposób  omawiają zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Cele kursu:
Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej – bez ograniczeń.

Kurs umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów oraz typów, organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnorodnych warunkach, sprawowania kontroli jakości wykonywanych prac, brania udziału w prowadzeniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.


Program kursu obejmuje:

 • zagadnienia BHP
 • użytkowania i obsługi maszyn roboczych oraz obsługi, budowy, technologii koparek jednonaczyniowych
 • zajęcia praktyczne prowadzone na nowoczesnych maszynach

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),

 

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

2700
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Kurs kończy się egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego i teoretycznego. Po zdanych egzaminach uczestnik kursu otrzymuje świadectwo oraz uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych, a także odpowiedni wpis w książce operatora.

W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne

 

Każdy kurs składa się z:

 • zajęć teoretycznych prowadzonych w naszych salach wykładowych
 • zajęć praktycznych realizowanych na naszym poligonie
 • egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.
Skip to content