Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Kurs operatora Kafarów – wszystkie typy

Centrum Szkoleniowe Lektor  w swojej ofercie specjalistycznych szkoleń posiada kursy dla operatorów obsługujących  Kafary.

Kafary wykorzystuje się podczas palowania – robót budowlanych wykonywanych głównie na niestabilnych i grząskich gruntach oraz  w budowach nawodnych.

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w Centrum Szkoleniowym Lektor  prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę  akredytowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny.

 

Modułowy program zajęć pozwala na elastyczne dopasowanie grafiku zajęć dla uczestników szkolenia.

W ramach szkolenie dla wszystkich uczestników szkolenia  ośrodek zapewnia materiały szkoleniowe niezbędne do zdobycia kwalifikacji w zawodzie operator Kafarów we wszystkich typach.

Kursy operatorów sprzętu typu Kafary wydawane są na podstawie przepisów krajowych. Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym oraz wydaniem Książeczki Operatora wraz ze Świadectwem. Wszystkie otrzymane uprawnienia są wydawane bezterminowo.

Dbając o komfort naszych klientów ośrodek zapewnia opiekę i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu egzaminacyjnego.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

2150
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Skip to content