Panel kursanta

Maszyny do robót drogowych

Opis kursu:

Kurs na operatora maszyn do stabilizacji gruntów to sposób na zdobycie państwowych uprawnień w zakresie obsługi takich maszyn. Dzięki ukończeniu naszego kursu można uzyskać nowy, poszukiwany i atrakcyjny zawód.

 

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie:

  •  operatora maszyn do stabilizacji gruntów kl.III – wszystkie

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

 Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • książkę operatora maszyn roboczych
  • świadectwo

 

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników, kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań kursantów dopasujemy też terminy i godziny zajęć.

 

W ramach kursu prowadzone są:

  • zajęcia teoretyczne, które odbywają się w naszych salach wykładowych
  • zajęcia praktyczne, jakie realizujemy na naszym poligonie

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy gwarantują przystępną formę nauki.

Wszystkie zajęcia praktyczne przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym powszechnie w polskim drogownictwie, dzięki czemu każdy nasz kursant po egzaminie może bez przeszkód i konieczności dodatkowego doszkalania pracować na maszynach do stabilizacji gruntów.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

 

W ofercie mamy także kurs na spycharki i kurs na walec.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Maszyny do robót drogowych

Cena kursu:

2050
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Warszawa

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Łomża

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Płock

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z części praktycznej i teoretycznej  komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

 

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo i zyskuje uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora maszyn do stabilizacji gruntów, a także odpowiedni wpis w książce operatora.

W programie kursu znajdują się zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowania i obsługi maszyn do stabilizacji gruntów i zajęcia praktyczne.

W cenie kursu zawarte są wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne.

Skip to content