Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Palownice – wszystkie

Centrum Szkoleniowe Lektor  w swojej ofercie specjalistycznych szkoleń posiada kursy dla operatorów obsługujących  Plownice.

Palownice wykorzystuje się podczas robót ziemnych  drążenia otworów w gruncie i formowania w nich pali.

Uprawnienia  Operatora Palownic  wydawane są przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny a modułowy program zajęć pozwala na dopasowanie elastyczne grafiku zajęć do uczestników szkolenia.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę  akredytowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny.

W ramach szkolenie Centrum Szkoleniowe Lektor zapewnia  bezpłatnie wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne do zdobycia kwalifikacji.

Dbając o komfort naszych klientów ośrodek zapewnia opiekę i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu egzaminacyjnego.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych  typu Palownice wydawane są na podstawie przepisów krajowych. Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym oraz wydaniem Książeczki Operatora wraz ze Świadectwem. Wszystkie wydane uprawnienia są wydawane bezterminowo.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej  Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny.

 

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

2150
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Skip to content