Panel kursanta

Maszyny do robót drogowych

Opis kursu:

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi pilarek mechanicznych, które stanowią podstawowe wyposażenie dla pracowników terenów zielonychsadownictwa, budowlańców, stolarzy oraz strażaków.

 

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie:

  •   operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl.III- wszystkie

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

  

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • książkę operatora maszyn roboczych
  • świadectwo

Organizacja kursu:

  • Kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym czy weekendowym. Możemy także do wymagań kursantów dopasować terminy i godziny zajęć.
  • Zajęcia są prowadzone przez sprawdzonych wykładowców i instruktorów posiadających doświadczenie w realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych. Posługują się oni przystępnym językiem, dzięki któremu każdy z kursantów może bez problemu przyswoić potrzebną wiedzę i umiejętności.

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

 

Po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo i nabywa uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarki mechanicznej do drzew kl.III- wszystkie oraz odpowiedni wpis w książce operatora.

W składzie każdego szkolenia znajdują się zajęcia teoretyczne, które odbywają się w naszych salach wykładowych oraz zajęcia praktyczne realizowane na naszym poligonie. Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są na nowoczesnych urządzeniach, dzięki czemu kursanci po zakończonym kursie są gotowi do samodzielnej pracy w zawodzie.

 

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Maszyny do robót drogowych

Cena kursu:

700
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

18-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

18-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

18-03-2024 – Stacjonarny

Płock

18-03-2024 – Stacjonarny

W cenie kursu zawarte są:

  • wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych
  • zajęcia praktyczne
Skip to content