Panel kursanta

Maszyny do robót drogowych

Opis kursu:

Kurs na operatora przecinarki do nawierzchni dróg umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie ich obsługi. Dzięki jego ukończeniu można zdobyć nowy oraz poszukiwany przez pracodawców zawód.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • operatora przecinarki do nawierzchni dróg kl.III – wszystkie

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć ze sobą poszczególne kursy np: operatora przecinarki do nawierzchni dróg kl.III – wszystkie i ładowarki jednonaczyniowe.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

  • książkę operatora maszyn roboczych
  • świadectwo

 

 

Organizacja kursu:
W zależności od potrzeb uczestników kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym czy weekendowym. Do wymagań kursantów dopasowujemy terminy i godziny zajęć.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę, która przekazuje wiedzę w przystępnych słowach zrozumiałych dla wszystkich uczestników.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego

składającym się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Po pozytywnym wyniku egzaminu każdy uczestnik otrzymuje:

  • świadectwo
  • uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora przecinarki do nawierzchni dróg kl.III – wszystkie
  • odpowiedni wpis w książce operatora

Ukończenie naszego szkolenia umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie pracy przecinarkami do nawierzchni dróg kl.III – wszystkie ,organizacji pracy przecinarek do nawierzchni dróg w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, kontrolowania jakości wykonywanych prac, brania czynnego udziału w wykonywaniu przeglądów i napraw przecinarek do nawierzchni dróg.

 

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

 

Polecamy nasz kurs na walec.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Maszyny do robót drogowych

Cena kursu:

600
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny

Płock

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny

W skład każdego kursu wchodzą:

  • zajęcia teoretyczne prowadzone w naszych salach wykładowych,
  • zajęcia praktyczne, które realizujemy na naszym poligonie.

Program szkolenia zawiera zagadnienia użytkowania i obsługi przecinarek do nawierzchni dróg, zagadnienia BHP oraz zajęcia praktyczne, które prowadzimy wyłącznie na nowoczesnym sprzęcie.

Skip to content