Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Kurs na spycharkę otwiera przed kursantem szerokie możliwości pracy. Operatorzy spycharek, koparek i specjalistycznych maszyn budowlanych, to wciąż zawód deficytowy. Po kursie na operatora spycharki nikt więc nie będzie miał kłopotów ze znalezieniem bardzo dobrze płatnej pracy.

Jaki jest cel kursu na operatora spycharki?

Uczestnik kursu uzyskuje umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną. Zdobywa kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień oraz zdania egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny.

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie pracy jako:

  • operator spycharek w klasie III
  • obejmuje spycharki do 110 kW
  • Istnieje możliwość połączenia kat. III wraz z kat. I w celu uzyskania uprawnień bez ograniczeń.

 

  • Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik kursu otrzymuje:
  • książkę operatora maszyn roboczych
  • świadectwo

Kurs operatora spycharki – organizacja

Kurs prowadzony przez Centrum Szkoleniowe Lektor realizowany jest w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym – w zależności od potrzeb uczestników. Dostosowujemy również terminy i godziny kursów. Na kursie prowadzone są zajęcia teoretyczne na salach wykładowych oraz ćwiczenia praktyczne na przygotowanym poligonie. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych instruktorów i wykładowców. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się na nowoczesnym sprzęcie – umożliwia to rzetelną naukę na maszynach, jakie powszechnie wykorzystywane są w branży.

 

 

Gdzie wykorzystasz zdobytą wiedzę?

Kurs operatora spycharki, organizowany przez Centrum Szkoleniowe Lektor, umożliwi Ci pracę przede wszystkim na budowach, żwirowniach, piaskowniach i w kopalniach. Operator spycharki znajdzie pracę również w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych oraz przy budowie torowisk i dróg.

Co najważniejsze, dobry operator, posiadający uprawnienia na spycharki, z powodzeniem poradzi sobie na rynku pracy jako samodzielna jednostka świadcząca usługi. Popyt na tego rodzaju działania jest ogromny.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

1650
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Warszawa

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Łomża

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Płock

24-02-2024 – Stacjonarny
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

 

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content